Blog

HomeUncategorized @roOportunitati de finantare de pana la 2 milioane de Euro pentru companiile din sectorul IT&C

Oportunitati de finantare de pana la 2 milioane de Euro pentru companiile din sectorul IT&C

Veste excelenta pentru sectorul IT&C din Romania – Innovation Norway, Autoritatea de Management pentru Programul de dezvoltare a IMM-urilor din Romania a anuntat lansarea oficiala a noilor programe de finantare prin Granturi Norvegiene pentru anul 2019.

Unul din domeniile de finantare abordeaza in mod expres sectorul IT&C – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor.

Rezultatul asteptat al proiectelor finantate prin acest apel este cresterea competitivitatii intreprinderilor din Romania in trei domenii de referinta, inclusiv Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (IT&C).

Lansarea Apelului 2 de proiecte pentru “Programul Dezvoltarea IMM-uri in Romania 2019” finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 este estimat in perioada Martie 2019.

IMM-urile si intreprinderile mari din sectorul industrial (productia de bunuri, automotive, industria mobilei, productia de echipamente si electronice, si multe altele) pot benefica de finantari nerambursabile pentru achizitia de echipamente, linii de productie, consultanta si dezvoltare in domeniul “Industriei Verzi (Green Industry)” in 2019.

Gasiti in continuare toate informatiile de care aveti nevoie pentru a analiza acest program de finantare:

Scurta descriere a progamului de finantare Programul “Dezvoltarea IMM-urilor in Romania” (denumit in continuare ”Programul”) va contribui la obiectivele generale ale Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021, respectiv la reducerea disparitatilor economice si sociale in Spatiul Economic European si la consolidarea relatiilor de cooperare intre Statele SEE AELS si Statele Beneficiare ale Granturilor SEE si Norvegiene. Obiectivul Programului este sa amplifice crearea de valoare si dezvoltarea durabila in sectorul romanesc de afaceri. Programul cauta sa stimuleze si sa dezvolte o cooperare de afaceri pe termen lung intre Islanda, Liechtenstein, Norvegia (denumite in continuare ”Statele Donatoare”) si Romania pe baza dezvoltarii afacerilor si a inovarii.
Bugetul estimat al programului de finantare Programul cuprinde o schema individuala de proiecte – 18.466.666 Euro
Ariile de interes ale programului de finantare 1.      Inovare verde in industrie

2.      Cresterea albastra

3.      IT&C

Solicitanti si parteneri eligibili Solicitanti eligibili: IMM-uri, asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei 2003/361 1 si intreprinderi mari detinute public in proportie de cel mult 25%, inregistrate ca persoane juridice in Romania si care functioneaza in confirmitate cu legislatia romaneasca in vigoare privind societatile comerciale, respectiv Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modifcarile si completarile ulterioare.

Solicitantul trebuie sa fie infiintat de cel putin 3 ani fiscali la data termenului limita din prezentul Apel pentru ariile Inovare verde in Industrie si ”Cresterea Albastra” si cel putin 1 an fiscal la data termenului limita din Apel pentru aria TI&C.

Parteneri eligibili: orice entitate publica sau privata, comerciala sau necomerciala, inregistrata ca persoana juridica intr-unul din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) sau in Romania.

Arii de asistenta si activitati eligibile Inovare verde in industrie

1. Dezvoltarea, implementarea si investitiile in tehnologii ecologice inovatoare

2. Dezvoltarea de produse si servicii ”verzi”

3. Dezvoltarea si implementarea de ”procese de productie mai verzi”

4. Formare, diseminare de informatii de constientizare si verificari ca activitate secundara in legatura cu activitatile de mai sus

Proiectele in domeniul Inovare verde in Industrie trebuie sa contribuie direct la unul sau mai multi din acesti indicatori de rezultat:

a) Tehnologii/procese/solutii ”verzi” inovatoare dezvoltate

b) Tehnologii/procese/solutii ”verzi” inovatoare aplicate (noi pentru intreprindere)

c) Produse sau servicii ”verzi” comercializate (noi pe piata)

d) Locuri de munca create

Indicatorul ”d” poate fi selectat numai in conjunctie cu unul din ceilalti indicatori.

Indicatori de afaceri – se preconizeaza ca proiectele vor produce o schimbare pozitiva pentru Solicitant in ceea ce priveste cifra de afaceri anuala si profitul operational net. Solicitantul trebuie sa includa acesti doi indicatori in indicatorii proiectului.

”Crestere albastra”

1. Dezvoltare si investitii in supra-structuri maritime

2. Dezvoltarea de solutii in legatura cu transportul maritim

3. Dezvoltare si investitii in turism de coasta si maritim

4. Dezvoltare si investitii in biotehnologie ”albastra”

5. Dezvoltare si investitii in resurse miniere pe fundul marii

6. Dezvoltarea de solutii in domeniul energiei albastre

7. Formare, diseminare de informatii de constientizare si verificari ca activitate secundara in legatura cu activitatile de mai sus

Proiectele in domeniul Crestere Albastra trebuie sa contribuie direct la unul sau mai multi din acesti indicatori de rezultat:

a) Tehnologii/procese/solutii ”albastre” dezvoltate

b) Tehnologii/procese/solutii ”albastre” aplicate (noi pentru companie)

c) Produse sau servicii ”albastre” comercializate (noi pe piata)

d) Locuri de munca create

Indicatorul ”d” poate fi selectat numai in conjunctie cu unul din ceilalti indicatori

Indicatori de afaceri – se preconizeaza ca proiectele vor produce o schimbare pozitiva pentru Solicitant in ceea ce priveste cifra de afaceri anuala si profitul operational net. Solicitantul trebuie sa includa acesti doi indicatori in indicatorii proiectului.

TI&C

1. Dezvoltarea de produse/procese/solutii TI&C

2. Dezvoltarea de produse/procese/solutii care utilizeaza componente TI&C

3. Formare, diseminare de informatii de constientizare si verificari ca activitate secundara in legatura cu activitatile de mai sus

Proiectele in domeniul TI&C trebuie sa contribuie direct la unul sau mai multi din acesti indicatori de rezultat:

a) Tehnologii/procese/solutii TIC dezvoltate

b) Tehnologii/procese/solutii TIC aplicate (noi pentru companie)

c) Produse sau servicii TIC comercializate (noi pe piata)

d) Locuri de munca create

Indicatorul ”d” poate fi selectat numai in conjunctie cu unul din ceilalti indicatori.

Indicatori de afaceri – se preconizeaza ca proiectele vor produce o schimbare pozitiva pentru Solicitant in ceea ce priveste cifra de afaceri anuala si profitul operational net. Solicitantul trebuie sa includa acesti doi indicatori in indicatorii proiectului.

Grantul minim si maxim pentru fiecare proiect Schema pentru proiecte individuale in ariile de interes Inovare verde in industrie, ”Crestere albastra” si IT&C.

Suma minima de asistenta prin grant solicitata va fi 200.000 EUR.

Suma maxima de asistenta prin grant solicitata va fi 2.000.000 EUR.

Domenii de sprijin si activitati eligibile 1. Dezvoltarea, implementarea si investitii in tehnologii innovative prietenoase cu mediul

 2. Dezvoltarea de produse si servicii prietenoase cu mediul

 3. Dezvoltarea si implementarea de “procese de productie mai prietenoase cu mediul”

 4. Training, cresterea constientizarii si verificari ca activitati secundare, corelate cu activitatile de mai sus

Proiectele din domeniul Inovatiei in Industria Verde (Green Industry Innovation) trebuie sa contribuie direct la unul sau mai multe din urmatioarele rezultate prezentate sub forma unor indicatori de proiect:

a) Tehnologii/procese/solutii innovative prietenoase cu mediul dezvoltate

b) Tehnologii/procese/solutii innovative prietenoase cu mediul aplicate (noi pentru intreprindere)

c) Produse sau servicii verzi (prietenoase cu mediul) comercializate (noi pentru piata)

d) Locuri de munca create (corespondente indicatorilor de mai sus)

Indicatori de business – proiectele sunt asteptate sa produca un impact pozitiv asupra Aplicantului in ceea ce priveste – cifra anuala de afaceri si profit operational net.

Aplicantii trebuie sa includa acesti doi indicatori economici in randul indicatorilor de proiect.

Data de lansare a Apelului 2 de proiecte Data estimata pentru lansarea apelului 2 este 30 MARTIE 2019

Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar sunt puternic recomandate!

Exemple de proiecte relevante

Pentru o mai buna intelegere a tipurilor de investitii finantate in cadrul acestui Program puteti gasi in continuare 5 exemple de investitii relevante finantate in apelulul anterior Green Industry Innovation prin intermediul Schemei mici de proiecte si a Schemei de Proiecte Individuale.

Acest program de finantare reprezinta o oportunitate excelenta de finantare atat pentru IMM-uri cat si pentru intreprinderi mari ce activeaza in domeniul industrial in vederea dezvoltarii activitatilor acestora intr-un context de afaceri prietenos cu mediul.

Prin intermediul Clusterului TIC Smart Alliance, din care OMEGA Consulting este un membru activ, va putem asista in vederea indentificarii unui partener relevant pentru proiectul propus de dvs.

Daca sunteti interesati sa descoperiti noi oportunitati de finantare, ne puteti scrie la office@omega-consulting.ro

Pentru știri si alerte privind finanțări nerambursabile în timp real urmați-ne pe LinkedIn si Facebook

POST A COMMENT

nine + twenty =