Blog

HomeUncategorized @roPana la 2 mil. EUR finantari nerambursabile pentru companiile private din Romania prin Fonduri Norvegiene

Pana la 2 mil. EUR finantari nerambursabile pentru companiile private din Romania prin Fonduri Norvegiene

Lansarea Apelului 2 de proiecte pentru “Programul Dezvoltarea IMM-uri in Romania 2019” finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 este estimat in perioada Ianuarie 2019-Aprilie 2019.

IMM-urile si intreprinderile mari din sectorul industrial (productia de bunuri, automotive, industria mobilei, productia de echipamente si electronice, si multe altele) pot benefica de finantari nerambursabile pentru achizitia de echipamente, linii de productie, consultanta si dezvoltare in domeniul “Industriei Verzi (Green Industry)” in 2019.

Gasiti in continuare toate informatiile de care aveti nevoie pentru a analiza acest program de finantare:

Scurta descriere a progamului de finantare Programul “Dezvoltarea IMM-urilor în România” (denumit în continuare ”Programul”) va contribui la obiectivele generale ale Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, respectiv la reducerea disparitaților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor de cooperare între Statele SEE AELS și Statele Beneficiare ale Granturilor SEE si Norvegiene. Obiectivul Programului este să amplifice crearea de valoare și dezvoltarea durabilă în sectorul românesc de afaceri. Programul caută să stimuleze și să dezvolte o cooperare de afaceri pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia (denumite în continuare ”Statele Donatoare”) și România pe baza dezvoltării afacerilor și a inovării.
Bugetul estimat al programului de finantare Programul cuprinde 2 scheme de finantare:

1.      Schema individuala de proiecte – 18.466.666 Euro

2.      Schema de Granturi Mici- 1.000.000 Euro

Ariile de interes ale programului de finantare 1.      Inovare verde in industrie

2.      Cresterea albastra

3.      IT&C

Solicitanti si parteneri eligibili Solicitanți eligibili: IMM-uri, așa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei 2003/361 1 și întreprinderi mari deținute public în proporție de cel mult 25%, înregistrate ca persoane juridice în România si care functioneaza in confirmitate cu legislatia romaneasca in vigoare privind societatile comerciale, respectiv Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modifcarile si completarile ulterioare.

Solicitantul trebuie să fie infiintat de cel puțin 3 ani fiscali la data termenului limită din prezentul Apel pentru ariile Inovare verde în Industrie și ”Creșterea Albastră” și cel puțin 1 an fiscal la data termenului limită din Apel pentru aria TI&C.

Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică într-unul din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) sau în România.

Arii de asistenta si activitati eligibile Inovare verde în industrie

1. Dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii ecologice inovatoare

2. Dezvoltarea de produse și servicii ”verzi”

3. Dezvoltarea și implementarea de ”procese de producție mai verzi”

4. Formare, diseminare de informații de conștientizare și verificări ca activitate secundară în legătură cu activitățile de mai sus

Proiectele în domeniul Inovare verde în Industrie trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți din acești indicatori de rezultat:

a) Tehnologii/procese/soluții ”verzi” inovatoare dezvoltate

b) Tehnologii/procese/soluții ”verzi” inovatoare aplicate (noi pentru întreprindere)

c) Produse sau servicii ”verzi” comercializate (noi pe piață)

d) Locuri de muncă create

Indicatorul ”d” poate fi selectat numai în conjunctie cu unul din ceilalți indicatori.

Indicatori de afaceri – se preconizează că proiectele vor produce o schimbare pozitivă pentru Solicitant în ceea ce privește cifra de afaceri anuală și profitul operațional net. Solicitantul trebuie să includă acești doi indicatori în indicatorii proiectului.

Creștere albastră”

1. Dezvoltare și investiții în supra-structuri maritime

2. Dezvoltarea de soluții în legătură cu transportul maritim

3. Dezvoltare și investiții în turism de coastă și maritim

4. Dezvoltare și investiții în biotehnologie ”albastră”

5. Dezvoltare și investiții în resurse miniere pe fundul mării

6. Dezvoltarea de soluții în domeniul energiei albastre

7. Formare, diseminare de informații de conștientizare și verificări ca activitate secundară în legătură cu activitățile de mai sus

Proiectele în domeniul Creștere Albastră trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți din acești indicatori de rezultat:

a) Tehnologii/procese/soluții ”albastre” dezvoltate

b) Tehnologii/procese/soluții ”albastre” aplicate (noi pentru companie)

c) Produse sau servicii ”albastre” comercializate (noi pe piață)

d) Locuri de muncă create

Indicatorul ”d” poate fi selectat numai în conjunctie cu unul din ceilalți indicatori

Indicatori de afaceri – se preconizează că proiectele vor produce o schimbare pozitivă pentru Solicitant în ceea ce privește cifra de afaceri anuală și profitul operațional net. Solicitantul trebuie să includă acești doi indicatori în indicatorii proiectului.

TI&C

1. Dezvoltarea de produse/procese/soluții TI&C.

2. Dezvoltarea de produse/procese/soluții care utilizează componente TI&C.

3. Formare, diseminare de informații de conștientizare și verificări ca activitate secundară în legătură cu activitățile de mai sus.

Proiectele în domeniul TI&C trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți din acești indicatori de rezultat:

a) Tehnologii/procese/soluții TIC dezvoltate

b) Tehnologii/procese/soluții TIC aplicate (noi pentru companie)

c) Produse sau servicii TIC comercializate (noi pe piață)

d) Locuri de muncă create

Indicatorul ”d” poate fi selectat numai în conjunctie cu unul din ceilalți indicatori.

Indicatori de afaceri – se preconizează că proiectele vor produce o schimbare pozitivă pentru Solicitant în ceea ce privește cifra de afaceri anuală și profitul operațional net. Solicitantul trebuie să includă acești doi indicatori în indicatorii proiectului.

Grantul minim și maxim pentru fiecare proiect Schema pentru proiecte individuale în ariile de interes Inovare verde în industrie, ”Creștere albastră” și IT&C.

Suma minimă de asistență prin grant solicitată va fi 200.000 EUR.

Suma maximă de asistență prin grant solicitată va fi 2.000.000 EUR.

Schema de granturi mici în ariile de interes Inovare verde în industrie, ”Creștere albastră” și IT&C

Suma minimă de asistență prin grant solicitată va fi 50.000 EUR.

Suma maximă de asistență prin grant solicitată va fi 200.000 EUR.

Domenii de sprijin si activitati eligibile 1. Dezvoltarea, implementarea si investitii in tehnologii innovative prietenoase cu mediul

 2. Dezvoltarea de produse si servicii prietenoase cu mediul

 3. Dezvoltarea si implementarea de “procese de productie mai prietenoase cu mediul”

 4. Training, cresterea constientizarii si verificari ca activitati secundare, corelate cu activitatile de mai sus

Proiectele din domeniul Inovatiei in Industria Verde (Green Industry Innovation) trebuie sa contribuie direct la unul sau mai multe din urmatioarele rezultate prezentate sub forma unor indicatori de proiect:

a) Tehnologii/procese/solutii innovative prietenoase cu mediul dezvoltate

b) Tehnologii/procese/solutii innovative prietenoase cu mediul aplicate (noi pentru intreprindere)

c) Produse sau servicii verzi (prietenoase cu mediul) comercializate (noi pentru piata)

d) Locuri de munca create (corespondente indicatorilor de mai sus)

Indicatori de business – proiectele sunt asteptate sa produca un impact pozitiv asupra Aplicantului in ceea ce priveste – cifra anuala de afaceri si profit operational net.

Aplicantii trebuie sa includa acesti doi indicatori economici in randul indicatorilor de proiect.

Data de lansare a Apelului 2 de proiecte Data estimata pentru lansarea apelului 2 de proiecte este Martie/Aprilie 2019.

Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar sunt puternic recomandate!

Exemple de proiecte relevante

Pentru o mai buna intelegere a tipurilor de investitii finantate in cadrul acestui Program puteti gasi in continuare 5 exemple de investitii relevante finantate in apelulul anterior Green Industry Innovation prin intermediul Schemei mici de proiecte si a Schemei de Proiecte Individuale.

Acest program de finantare reprezinta o oportunitate excelenta de finantare atat pentru IMM-uri cat si pentru intreprinderi mari ce activeaza in domeniul industrial in vederea dezvoltarii activitatilor acestora intr-un context de afaceri prietenos cu mediul.

Prin intermediul Clusterului TIC Smart Alliance, din care OMEGA Consulting este un membru activ, va putem asista in vederea indentificarii unui partener relevant pentru proiectul propus de dvs.

Daca sunteti interesati sa descoperiti noi oportunitati de finantare, ne puteti scrie la office@omega-consulting.ro

Pentru știri si alerte privind finanțări nerambursabile în timp real urmați-ne pe LinkedIn si Facebook[:]

POST A COMMENT

seven + six =