Blog

HomeUncategorized @roPana la 2 mil. EUR finantari nerambursabile pentru investitii in domeniul energiei prin Fonduri Norvegiene

Pana la 2 mil. EUR finantari nerambursabile pentru investitii in domeniul energiei prin Fonduri Norvegiene

O noua oportunitate de finantare in anul 2019 de pana la 2.000.000 de Euro prin intermediul mecanismului financiar SEE si Norway 2014-2021 pentru proiecte din domeniul Energiei Regenerabile. Programul are 3 linii de finantare(apeluri) si se adreseaza oricarei entitati publice sau private, cele 3 apeluri sunt pentru sporirea capacitatii de a furniza energie regenerabila prin intermediul hidrocentracelor, energiei geotermale si a altor resurse regenerabile de energie.

Scurta descriere a „Programului Energetic in Romania” Programul „Energie in Romania” va contribui la atingerea obiectivelor generale ale granturilor SEE si Norvegiei 2014-2021, respectiv la reducerea disparitatilor economice si sociale in Spatiul Economic European (SEE) si la consolidarea relatiilor bilaterale dintre statele SEE si UE Statele beneficiare. Obiectivul programului este „Energia mai putin intensiva pe baza de carbon si o siguranta sporita a aprovizionarii”. Programul urmareste stimularea si dezvoltarea cooperarii pe termen lung intre Islanda, Liechtenstein, Norvegia („statele donatoare”) si Romania („statul beneficiar”) si incurajeaza proiectele bilaterale de parteneriat donator.

 

 

Schema de finantare disponibila

Urmatorul program are 3 linii de finantare (apeluri). Programul se adreseaza oricarei entitati, private sau publice, comerciale sau necomerciale, si organizatiilor neguvernamentale, stabilite ca persoana juridica in Romania. Partenerii eligibili pentru acest program sunt orice entitate privata sau publica, comerciala sau necomerciala, stabilita ca persoana juridica in Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau in Romania.

Apelul 1 este pentru o capacitate sporita de a furniza energie regenerabila – Hidrocentrale

Apelul 2 este pentru o capacitate sporita de a furniza energie regenerabila – geotermala

Apelul 3 este pentru o capacitate sporita de a furniza energie regenerabila – alte surse regenerabile de energie (RES)

 

Mai multe informatii gasiti in tabelul de mai jos:

Valoarea disponibila pentru finantarea proiectelor
Scheme Valoarea disponibila Financiar

mecanism

Cerere de propuneri – Apel 1:

„Capacitate sporita de a furniza energie regenerabila” – Hidrocentrale

EUR 7.500.000 EEA Grants
Cerere de propuneri – Apel 2: „Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile” – Geoterma EUR 6.600.000 EEA Grants
Cerere de propuneri – Apel 3:

„Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile” – Alte surse regenerabile de energie

EUR 11.000.000 Norway Grants
Schema de Granturi Mici – SGS-1: „Energia hidroelectrica, geotermala si alte surse regenerabile de energie pentru IMM-uri si ONG-uri” EUR 2.000.000 Norway Grants
Termen limita pentru aplicatii Suna pentru propuneri. Capacitate sporita de a furniza energie regenerabila – Alte surse de energie regenerabile. RES.

Schema de granturi mici: „Hidrocentrale, geotermale si alte SRE pentru IMM-uri si ONG-uri”

Cerere de propuneri – Apel 1: „Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile” – Hidrocentrale

Cerere de propuneri – Apel 2: „Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile” – Geoterma

Data publicarii: 14 octombrie 2018

Termen limita pentru depunerea candidaturilor: 15 martie 2019

Solicitanti eligibili si parteneri

 

Apel / schema: Aplicanti eligibili Parteneri eligibili
Apel 1

Hidrocentrale

Orice entitate, privata sau publica, comerciala sau necomerciala, si organizatii neguvernamentale, stabilite ca persoana juridica in Romania. Orice entitate privata sau publica, comerciala sau necomerciala, stabilita ca persoana juridica in Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau in Romania
 

Apel 2

Geotermal

 

Orice entitate, privata sau publica, comerciala sau necomerciala, si organizatii neguvernamentale, stabilite ca persoana juridica in Romania.

Orice entitate privata sau publica, comerciala sau necomerciala, stabilita ca persoana juridica in Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau in Romania
Apel 3

Alte resurse

Orice entitate, privata sau publica, comerciala sau necomerciala, si organizatii neguvernamentale, stabilite ca persoana juridica in Romania. Orice entitate privata sau publica, comerciala sau necomerciala, stabilita ca persoana juridica in Norvegia sau in Romania
SGS 1

Hidrocentrale,

geotermal

si alte resurse

IMM-uri si ONG-uri (inclusiv intreprinderi sociale cu activitati economice) IMM este

inteles asa cum este definit in CE Recomandare (2003/361 / CE)

Orice entitate privata sau publica, comerciala sau necomerciala, stabilita ca persoana juridica in Norvegia sau in Romania
Termenul limita pentru depuneri Joi, 14 martie 2019, ora 14:00, ora Romaniei.
Limba utilizata in cadrul programului Engleza
Criterii suplimentare pentru solicitanti si parteneri a) Solicitantul trebuie sa fi fost stabilit pentru cel putin 3 ani fiscali la data termenului limita al prezentelor Solicitari.

b) activitatile principale ale solicitantului sunt strans legate de activitatile pentru care se face o cerere;

c) solicitantul si reprezentantul legal al acestuia care semneaza cererea au inregistrari criminale si fiscale curate;

d) Partenerul trebuie sa fi fost stabilit pentru cel putin un an fiscal la data termenului limita al prezentelor Apeluri.

e) partenerul (partenerii) si reprezentantul sau legal care semneaza acordul de parteneriat au un dosar penal si fiscal;

f) activitatea principala a partenerului este strans legata de activitatile in care este propusa contributia sa;

g) in cazul in care solicitantul are unul sau mai multi parteneri, se anexeaza la cerere o cerere de acord de parteneriat care defineste rolurile si responsabilitatile diferitilor parteneri. Un sablon pentru acordul de parteneriat este publicat pe site-ul programului impreuna cu prezentele cereri

Arii de sprijin si activitati eligibile Apel 1: “Capacitate crescuta pentru furnizarea energiei regenerabile” – Energie hidroelectrica

Aceasta Schema poate oferi suport pentru proiectele care urmeaza a fi dezvoltate si pentru implementarea

activitatilor in domeniul energiei hidroelectrice:

a) reabilitarea  Hidrocentralelor  (HPP)  existente  pentru  a  mari  capacitatea  de  productie  a  energiei  si

eficienta productiei;

b) constructia de noi Microhidrocentrale (SSHPP) (<10MW);

c) reabilitarea hidrocentralelor pentru a intruni cerintele pentru solutii combinate (VRE‐Energii variabile

din surse regenerabile);

d) activitati care vizeaza cresterea capacitatii rezervorului pentru generarea de hidroenergie, ca activitate

secundara a proiectului;

e) instruirea  personalului  ca  parte  integranta  a  unui  proiect  de  investitie  (activitate  secundara  a

proiectului de investitie).

Proiectele privind energia hidroelectrica trebuie sa contribuie in mod direct la acesti

➢ indicatori de rezultat:

a) reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2 (in tone, CO2 echiv.);

b) numar de locuri de munca create;

c) energie produsa din surse hidroelectrice (in MWh/an);

➢ indicatori de realizare:

a) numar de instalatii noi sau reabilitate pentru productia de energie hidroelectrica;

b) capacitate instalata pentru productia de energie hidroelectrica (in MW).

 

Apel 2: “Capacitate crescuta pentru furnizarea energiei regenerabile” – Energie geotermala

 

Aceasta Schema poate oferi suport pentru proiectele care urmeaza a fi dezvoltate si pentru implementarea  activitatilor in domeniul energiei geotermale:

a) dezvoltarea si investitiile in furnizarea de energie geotermala pentru cladiri cu destinatie publica, cladiri

cu destinatie de birouri, mall‐uri, santiere si spatii industriale, locuinte private si beneficiari finali;

b) instruirea  personalului  ca  parte  integranta  a  unui  proiect  de  investitie  (activitate  secundara  a

proiectului de investitie).

c) reabilitarea centralelor de energie geotermala;

d) activitati de crestere a capacitatilor de productie pentru energia geotermala.

Proiectele privind energia geotermala trebuie sa contribuie in mod direct la acesti

indicatori de rezultat:

a) reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2 (in tone, CO2 echiv.);

b) numar de locuri de munca create;

c) energie produsa din surse geotermale (in MWh/an);

indicatori de realizare:

a) numar de instalatii noi sau reabilitate pentru productia de energie geotermala;

b) capacitate instalata pentru productia de energie geotermala (in MW).

 

Apel 3: “Capacitate crescuta pentru furnizarea energiei regenerabile” – Alte SRE

 

Aceasta Schema poate oferi suport pentru proiectele care urmeaza a  fi dezvoltate si pentru implementarea

activitatilor in domeniul energiei regenerabile din alte surse (alte SRE):

a) proiecte  care  utilizeaza  substraturi  bioproduse/biomasa  (ingrasamant  natural,  deseuri  alimentare,

namoluri, deseuri de abator, culturi energetice, deseuri lemnoase etc.) pentru productia de energie

electrica si incalzirea/racirea comunitatilor locale;

b) dezvoltarea si investitia in unitati industriale private pentru proiecte de producere a energiei, bazate

pe deseuri;

c) energie solara si eoliana: noi proiecte la scara mica (capacitate instalata de maxim 1.000 kW) si

productia de energie electrica pentru utilizare in regim propriu Solicitant;

d) instruirea personalului ca parte integranta a unui proiect de investitie (activitate secundara a

proiectului de investitie).

Proiectele privind alte SRE trebuie sa contribuie in mod direct la acesti

indicatori de rezultat:

a) numar  instalatii  noi  pentru  productia  de  energie/energie  electrica  regenerabila  din

biomasa/biogaz, surse eoliene, fotovoltaice sau alte surse regenerabile;

b) reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2 (in tone, CO2 echiv.);

c) numar de locuri de munca create;

d) energie electrica produsa din alte surse regenerabile, inclusiv eoliene, solare, biomasa/biogaz (in

MWh/an);

indicatori de realizare:

a) numar de instalatii noi sau reabilitate pentru productia de energie/energie electrica din alte SRE;

b) capacitate instalata pentru productia de energie/energie electrica din alte SRE (in MW).

 

Schema granturi mici ‐ SGS1: “Energie hidroelectrica, geotermala si alte SRE pentru IMM‐uri si ONG‐uri”

Aceasta Schema poate oferi suport pentru proiectele care urmeaza a fi dezvoltate si pentru implementarea

activitatilor in unul sau mai multe dintre domeniile urmatoare:

1. Hidroenergie

a) reabilitarea  Hidrocentralelor  (HPP)  existente  pentru  a  mari  capacitatea  de  productie  a  energiei  si

eficienta productiei;

b) constructia de noi Microhidrocentrale (SSHPP);

c) renovarea hidrocentralelor pentru a intruni cerintele pentru solutii combinate (VRE‐Energii variabile

din surse regenerabile);

d) activitati care vizeaza cresterea capacitatii rezervorului pentru generarea de hidroenergie, ca activitate

secundara a proiectului;

e) instruirea  personalului  ca  parte  integranta  a  unui  proiect  de  investitie  (activitate  secundara  a

proiectului de investitie).

Proiectele privind energia hidroelectrica trebuie sa contribuie in mod direct la acesti

indicatori de rezultat:

a) reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2 (in tone, CO2 echiv.);

b) numar de locuri de munca create;

c) energie produsa din surse hidroelectrice (in MWh/an);

indicatori de realizare:

a) numar de instalatii noi sau reabilitate pentru productia de energie hidroelectrica;

b) capacitate instalata pentru productia de energie hidroelectrica (in MW).

2. Geotermala

Aceasta Schema poate oferi suport pentru proiectele care urmeaza a fi dezvoltate si pentru implementarea

activitatilor in domeniul energiei geotermale:

a) dezvoltarea  si  investitiile  in  furnizarea  de  energie  geotermala  pentru  cladiri  cu  destinatie  publica,

cladiri  cu  destinatie  de  birouri,  mall‐uri,  santiere  si  spatii  industriale,  locuinte  private  si  beneficiari

finali;

b) instruirea  personalului  ca  parte  integranta  a  unui  proiect  de  investitie  (activitate  secundara  a

proiectului de investitie).

c) reabilitarea centralelor de energie geotermala;

d) activitati de crestere a capacitatilor de productie pentru energia geotermala.

e) instruirea  personalului  ca  parte  integranta  a  unui  proiect  de  investitie  (activitate  secundara  a

proiectului de investitie).

Proiectele privind energia geotermala trebuie sa contribuie in mod direct la acesti

indicatori de rezultat:

a) reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2 (in tone, CO2 echiv.);

b) numar de locuri de munca create;

c) energie produsa din surse geotermale (in MWh/an);

indicatori de realizare:

a) numar de instalatii noi sau reabilitate pentru productia de energie geotermala;

b) capacitate instalata pentru productia de energie geotermala (in MW).

3. Energie regenerabile din alte surse (alte SRE):

Aceasta Schema poate oferi suport pentru proiectele care urmeaza a fi dezvoltate si pentru

implementarea activitatilor in domeniul energiei regenerabile din alte surse (alte SRE):

a) proiecte la scara redusa care utilizeaza substraturi bioproduse/biomasa (ingrasamant natural, deseuri

alimentare, namoluri, deseuri de abator, culturi energetice, deseuri lemnoase etc.) pentru productia

de energie electrica si incalzirea/racirea comunitatilor locale;

b) dezvoltarea si investitia in unitati industriale private pentru proiecte de producere a energiei, bazate

pe deseuri;

c) energie solara si eoliana;  proiecte la scara mica (capacitate instalata de maxim 1.000 kW) si

productia de energie electrica pentru utilizare in regim propriu Solicitant;

d) instruirea personalului ca parte integranta a unui proiect de investitie (activitate secundara a

proiectului de investitie).

Proiectele privind alte SRE trebuie sa contribuie in mod direct la acesti

indicatori de rezultat:

a) numar instalatii noi pentru productia de energie/energie electrica regenerabila din

biomasa/biogaz, surse eoliene, fotovoltaice sau alte surse regenerabile;

b) reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2 (in tone, CO2 echiv.);

c) numar de locuri de munca create;

d) energie electrica produsa din alte surse regenerabile, inclusiv eoliene, solare, biomasa/biogaz (in

MWh/an);

indicatori de realizare:

a) numar de instalatii noi sau reabilitate pentru productia de energie/energie electrica din alte SRE;

b) capacitate instalata pentru productia de energie/energie electrica din alte SRE (in MW).

Granturi minime si maxime pentru fiecare proiect Pentru toate cele trei Apeluri de proiecte (Apel 1, Apel 2, Apel 3):

Suma minima de asistenta prin grant solicitata va fi 200.000 EURO.

Suma maxima de asistenta prin grant solicitata va fi 2.000.000 EURO.

 

Pentru Schema granturi mici (SGS 1):

Suma minima de asistenta prin grant solicitata va fi 50.000 EURO.

Suma maxima de asistenta prin grant solicitata va fi 200,000 EURO.

Cheltuieli eligibile Cheltuieli directe eligibile

Cheltuielile direct eligibile pentru un proiect sunt acele cheltuieli identificate de Promotorul de Proiect si/sau

Partenerul  de  proiect,  in  conformitate  cu  principiile  contabile  proprii  si  regulamentele  interne  uzuale,  ca  si  cheltuieli  specifice asociate in mod direct implementarii proiectului si care pot  fi, in consecinta, inregistrate  contabil  in  contul  proiectului.  Urmatoarele  cheltuieli  directe sunt  eligibile,  cu  conditia  ca  ele  sa  satisfaca  criteriile mentionate in Articolul 1.5.2. de mai sus:

a) costurile  de  personal  alocate  proiectului,  alcatuite  din  salariile  reale  plus  asigurarile  sociale  si  alte

costuri prevazute de lege incluse in remuneratie, cu conditia ca acestea sa corespunda politicii uzuale  de salarizare a Promotorului de Proiect si Partenerului de proiect;

b) indemnizatii de deplasare si sedere pentru personalul si voluntarii care participa la proiect, cu conditia

sa  respecte  practicile  uzuale  referitoare  la  cheltuielile  de  deplasare  ale  Promotorului  de  Proiect  si

Partenerului de proiect.

c) costurile echipamentelor  noi  sau  second‐hand, cu conditia  sa  fie  depreciate conform  principiilor  de

contabilitate general acceptate aplicabile Promotorului de Proiect si general acceptate pentru articole

de  tip  similar.  Operatorul  de  Fond  poate  lua  in  considerare  exclusiv  procentul  de  depreciere

corespunzator  duratei  proiectului  si  ratei  de  folosire  efectiva  in  scopul  proiectului.  In  cazul  in  care

Operatorul de Fond stabileste ca echipamentul reprezinta o componenta integrala si necesara pentru

realizarea obiectivelor de proiect, pretul total de achizitie al echipamentului poate fi eligibil;

d) costurile materialelor consumabile si a celor de aprovizionare, cu conditia sa poata  fi identificate si alocate proiectului;

e) costurile alocate altor contracte incheiate de un Promotor de proiect in scopul desfasurarii proiectului,

cu conditia ca aceste contracte sa respecte normele aplicabile in cazul achizitiilor publice;

f) costurile  care  decurg  in mod  direct  din  conditiile  impuse  prin Contractul  de  proiect,  pentru  fiecare

proiect.

 

Cheltuieli direct eligibile, Promotorul de Proiect va:

a) pastra echipamentul in  proprietatea  sa  timp  de cel  putin cinci ani  de  la  finalizarea  proiectului  si va

continua  sa  utilizeze  echipamentul  in  beneficiul  obiectivelor  generale  ale  proiectului,  timp  de  o

perioada similara;

b) pastra echipamentul asigurat corespunzator impotriva daunelor precum incendiu, furt si alte incidente

impotriva carora se incheie o polita de asigurare normala pe durata implementarii proiectului si timp

de cel putin cinci ani de la finalizarea proiectului; si

c) pregati  resurse corespunzatoare  pentru intretinerea echipamentului pentru  cel  putin cinci ani  de la

finalizarea proiectului.

 

Achizitie imobile si teren

Costurile de achizitie al proprietatilor imobiliare, care inseamna cladiri construite sau in constructie si drepturile

corespunzatoare asupra terenului pe care sunt construite, precum si terenuri fara constructii, pot fi eligibile in

urmatoarele conditii, fara a aduce prejudicii aplicarii unor norme nationale mai stricte:

a) trebuie sa existe o legatura directa intre achizitie si obiectivele proiectului;

b) achizitia de imobile si/sau terenuri nu poate reprezinta mai mult de 10% din cheltuielile eligibile totale

ale proiectului, cu exceptia cazurilor in care un procent mai mare poate fi stabilit in mod explicit in

hotararea de acordare a grantului de proiect;

c) se va obtine un certificat, anterior achizitiei, din partea unui evaluator independent si calificat sau o

entitate oficiala autorizata, prin care sa se confirme ca pretul de achizitie nu depaseste valoarea de

piata si ca obiectul achizitiei este liber de obligatii ipotecare si altor obligatii, in special daune asociate

poluarii. In cazul achizitiei de imobile, certificatul  fie trebuie sa confirme ca respectiva cladire este

conforma  regulamentelor  nationale,  sau  sa  specifice  aspectele  neconforme  cu  regulamentele

nationale, dar care vor fi rectificate de Promotorul de Proiect in cadrul proiectului;

d) imobilul  si/sau  terenul  trebuie  utilizat  in  scopul  si  pentru  perioada  specificata  in  hotararea  de

acordare a grantului de proiect. Dreptul de proprietate trebuie acordat Promotorului de Proiect, sau

persoanelor  desemnate  in  mod  explicit  de  Promotorul  de  Proiect  in  propunerea  de  proiect  ca

beneficiari ai imobilului  si/sau  terenului, anterior  finalizarii acestuia. Proprietatea imobiliara si/sau

terenul nu poate fi vandut, inchiriat sau ipotecat in termen de cinci ani de la finalizarea proiectului,

sau  intr‐un  termen  mai  lung,  in  cazul  stipularii  acestui  aspect  in  Contractul  de  proiect.  Oficiul

Mecanismului  Financiar  (OMF)  poate  renunta  la  aceasta  restrictie  daca  ar  putea  avea  ca  efect  o

sarcina neprevazuta si excesiva asupra Promotorului de Proiect.

e) imobilul si/sau terenul pot fi folosite exclusiv in conformitate cu obiectivele proiectului. Cladirile, in

special, pot  fi  folosite pentru a gazdui servicii de administratie exclusiv in cazul in care o astfel de

utilizare se desfasoara in conformitate cu obiectivul proiectului; si

f) achizitia  imobilului  si/sau  terenului  va  fi  autorizata  in  mod  explicit  de  catre  Operatorul  de  Fond

anterior achizitiei, fie in Contractul de proiect, fie printr‐o hotarare ulterioara.

Restrictiile la care se face referire in paragraful 1(d) se aplica si cladirilor construite sau renovate cu ajutorul

unei contributii financiare prin Mecanismele financiare SEE si/sau Norvegiene 2014‐2021.

Cheltuielile  de  pregatire  a  santierului  si  de  constructie,  esentiale  pentru  implementarea  proiectului,  pot  fi eligibile.

Costul imobilului si/sau terenului aflat deja in proprietatea, directa sau indirecta, a Promotorului de Proiect,

sau  achizitia  de  imobile  si/sau  teren,  efectuata,  direct  sau  indirect,  de  catre  Partenerul  de  proiect  sau  o  administratie publica, nu vor fi eligibile. In niciun fel de circumstante imobilul si/sau terenul se vor achizitiona  in scopuri speculative. Imobilul si/sau terenul nu trebuie sa fi facut obiectul unui grant national sau extern in  ultimii 10 ani, fapt care ar putea constitui o dubla finantare.

Costuri indirecte eligibile aferente proiectului (costuri generale)

Costurile indirecte reprezinta toate costurile eligibile care nu pot fi identificate de catre Promotorul de Proiect

si/sau Partenerul de proiect ca fiind atribuite in mod direct proiectului, dar care pot fi identificate si justificate

prin sistemul de contabilitate ca fiind suportate in raport direct cu costurile direct eligibile atribuite proiectului.

Acestea nu pot include costuri direct eligibile. Costurile indirecte ale proiectului vor reprezenta o repartizare

justa  a  cheltuielilor  generale  suportate  de  Promotorul  de  Proiect  sau  Partenerul  de  proiect.  Acestea  pot  fi  identificate prin una dintre urmatoarele metode:

a) pe baza costurilor indirecte reale pentru acei Promotori de proiect sau Parteneri de proiect care aplica

un sistem de contabilitate analitic in vederea identificarii costurilor indirecte proprii, conform celor mai

sus mentionate;

b) Promotorul  de  proiect  si  Partenerii  de  proiect  pot  opta  pentru  o  rata  forfetara  de maxim  25%  din

costurile  totale  direct  eligibile,  exclusiv  costurile  direct  eligibile  pentru  subcontractare  si  costurile

pentru resurse puse la dispozitie de terti, care nu sunt utilizate la sediile Promotorului de proiect sau

Partenerului de proiect, care fac obiectul calcularii ratei conform unei formule de calcul juste, echitabile

si verificabile sau a unei metode aplicata conform schemelor de granturi  finantate integral de Statul

beneficiar pentru tipuri similare de proiecte si Promotor de proiect;

c) un Promotor de proiect si un Partener de proiect pot opta pentru o rata forfetara de maxim 15% din

costurile de personal direct eligibile.

Cheltuieli excluse a) dobanda aplicata creditelor, serviciilor creditelor si penalitati de intarziere;

b) comisioane aferente tranzactiilor financiare si altor costuri pur financiare, cu exceptia celor asociate

serviciilor contabile si financiare, prevazute in Contractul de proiect;

c) provizioane pentru pierderi sau potentiale datorii viitoare;

d) pierderi din diferente curs valutar;

e) TVA recuperabila;

f) costuri acoperite din alte surse;

g) amenzi,  penalizari  si  cheltuieli  de  judecata,  cu  exceptia  cazurilor  in  care  litigiile  reprezinta  un

component integral si necesar pentru realizarea rezultatelor proiectului;

h) cheltuieli excesive sau nechibzuite;

i) echipament second‐hand, cu exceptia cazurilor in care sunt mentionate in mod explicit in Contractul

de proiect;

j) datorii sau credite deja scadente in favoarea tertilor.

Daca sunteti interesat sa aflati mai multe despre aceste oportunitati de finantare, pe puteti contacta la office@omega-consulting.ro Pentru stiri si alerte privind finantari nerambursabile in timp real urmati-ne pe LinkedIn si Facebook

POST A COMMENT

twenty − 9 =