Blog

HomeUncategorized @roFonduri nerambursabile pentru dezvoltare de solutii software, aplicatii, solutii IT

Fonduri nerambursabile pentru dezvoltare de solutii software, aplicatii, solutii IT

Programul Operational Competitivitate – Axa prioritara 2 Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva – Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere 2014-2020 reprezinta o oportunitate de finantare pentru companiile din sectorul TIC.

POC 2.2.1 se va redeschide in curand si reprezinta o linie de finantare pentru dezvoltarea de software, aplicatii si solutii IT in cadrul careia se pot obtine fonduri nerambursabile in valoare de pana la 3,5 mil. Euro.

Se urmareste ca prin finantarea acordata proiectelor ce vor fi depuse in cadrul actiunii 2.2.1 sa se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, precum si colaborarea intre structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv in cadrul acestora, precum si colaborarea intre intreprinderile centrate pe domeniul TIC si clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid si facil la implementarea rezultatelor cercetarii/dezvoltarii in scopul obtinerii de produse inovatoare.

Clusterul este definit ca o grupare intre executanti, utilizatori si/sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici de nivel european, in vederea cresterii competitivitatii economice a operatorilor economici (HG 918/2006). Clusterul nu are forma juridica, si are la baza un statut/protocol/acord de colaborare.

Solicitanti eligibili:

 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC

sau

 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

sau

 • Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Tipuri de proiecte:

 • Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC;
 • Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC la nivel national sau international.

Valoare maxima a proiectului:

 • Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat si schemei de minimis) este de 3.500.000 euro (echivalent lei).
 • Valoarea minima a finantarii nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat si schemei de minimis) este de 500.000 euro (echivalent lei), care include cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Valoarea maxima eligibila a ajutorului de minimis care poate fi acordata unui beneficiar trebuie sa respecte urmatoarele conditii simultan:

 1. nu poate depasi 20% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului
 2. nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se refera la anul in curs si 2 ani anteriori).

Rata de confinantare:

Nr. crt. Cheltuieli eligibile in functie de tipul de ajutor de stat prevazut in Regulamentul CE nr. 651/2014 Intensitatea maxima a ajutorului

% din cheltuieli eligibile

1.         

Ajutoarele regionale pentru investitii

 

 

Regiunea de implementare a proiectului Tip IMM Perioada de acordare a ajutorului 1/01/2018 – 31/12/2020
Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Est, Nord Vest, Sud Vest Oltenia Micro si Mici 70
Mijlocii 60
Regiunea Vest si Jud. Ilfov Micro si Mici 55
Mijlocii 45
Bucuresti Micro si Mici 30
Mijlocii 20

In cazul proiectelor finantate in cadrul acestui apel, valoarea finantarii nerambursabile se constituie astfel:

Regiunile de dezvoltare TOTAL FINANTARE NERAMBURSABILA
FEDR BUGET DE STAT
Regiuni mai putin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru) 85% 15%
Regiuni mai dezvoltate (Bucuresti-Ilfov, inclusiv capitala Bucuresti) 80% 20% 

Cheltuieli eligibile in cadrul Programului:

 1. Ajutoarele regionale pentru investitii- Cheltuieli cu investitiile in active corporale si necorporale:
 • Achizitionarea de hardware TIC si a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementarii proiectului.
 • Amenajarea data center in care se vor instala echipamentele TIC achizitionate prin proiect.
 • Achizitionarea aplicatiilor software / licentelor necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website / protal si achizitionarea numelui de domeniu, achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica.
 • Cheltuielile cu personalul: cercetatori, tehnicieni si alti membri ai personalului auxiliar, in masura in care acestia sunt angajati in proiect;
 • Cheltuieli cu instrumente si echipamente, in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul proiectului si pe durata acestei utilizari;
 • Cheltuielile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe (subscriptii, abonamente, resurse de procesare, stocare si telecomunicatii aferente serviciilor de IT & C );
 • Cheltuielile cu personalul implicat in implementarea proiectului pentru alte activitati decat cele sustinute prin schema de ajutor de minimis;
 • Cheltuielile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe in conditii de concurenta deplina;
 • Cheltuielile pentru instrumente, echipamente, in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul proiectului si pe durata acestei utilizari;
 • Cheltuielile aferente materialelor consumabile si ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului
 1. AJUTOR DE MINIMIS:
 • Cheltuieli privind cercetarea de piata;
 • Cheltuieli de informare si publicitate;
 • Cheltuieli cu servicii de consultanta, avize, acorduri, autorizatii;
 • Cheltuieli pentru instruire / formare profesionala specifica;
 • Cheltuieli pentru auditare intermediara/finala a proiectului: auditare financiara (conform reglementarilor nationale) si auditare tehnica (din perspectiva corespondentei rezultatului proiectului cu cererea de finantare).
 • Cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar daca nu au fost acoperite in cadrul cheltuielilor de management de proiect);
 • Cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar daca nu au fost acoperite in cadrul cheltuielilor de management de proiect)

Inregistrarea propunerilor de proiecte se realizeaza on-line la data deschiderii oficiale a Programului.

Programul POR 2.2.1 reprezinta o mare oportunitate pentru agentii economici din sectorul IT&C, in cadrul acestui program se pot dezvolta software-uri, aplicatii si solutii IT care sa aiba un impact asupra industriei TIC atat pe plan national cat si international.

La OMEGA Consulting (parte a OMEGA Trust SRL) suntem specializati in atragerea de finantari nerambursabile in domeniile IT&C, tehnologie, cercetare-dezvoltare si industrie cu un portofoliu amplu de proiecte si experienta aplicata in domeniu. Avem experienta aplicata atat in scrierea cat si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila pentru industria IT&C, OMEGA Trust SRL fiind unul din beneficiarii apelului 1 POC 221. Cu un mix de cunostinte (economice, juridice, financiare, IT, manageriale) si o cunoastere buna a proiectelor atat in etapa de scriere POC 221 cat si in etapa de implementare va putem ajuta sa dezvoltati aplicatii de succes in cadrul acestui apel.

Daca sunteti interesat sa aflati mai multe despre aceaste oportunitati de finantare, anuntati-ne la office@omega-consulting.ro

Pentru stiri si alerte privind finantari nerambursabile in timp real urmati-ne pe LinkedIn si Facebook

POST A COMMENT

16 + fifteen =