Blog

HomeNewsOmega Consulting – partenerul Universității Tehnice de Construcții (UTCB)

Omega Consulting – partenerul Universității Tehnice de Construcții (UTCB)

In data de 18.09.2019 a avut loc Conferința de deschidere a proiectului „Oferte educaţionale noi şi flexibile în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic conforme cu cerinţele pieţei muncii în schimbare” aferent Programului Operațional Capital Uman 320/6/21/122333. Prezentul proiect contribuie semnificativ la indeplinirea unei priorități strategice urmărite prin POCU 2013-2020: Educație și comeptențe – întrucât obiectivele, rezultatele și indicatorii proiectului se dedică îmbunătățirii sistemului educațional din învățământul terțiar universitar și non-universitar, prin dezvoltarea a 7 oferte educaționale noi sau readaptate, în acord cu cerințele dinamice ale pieței muncii.

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni, iar valoarea totala a acestuia este de 5.99 mil LEI din care:

• 5.86 mil LEI asistență nerambursabilă
a) 5.08 mil LEI asistență financiara nerambursabilă prin Fondul Social European
b) 0.78 mil LEI asistență financiară nerambursabilă din Bugetul național
• 134 mii LEI cofinanțare din partea Beneficiarului/ Partenerilor

Omega Consulting este partener in proiectul de accesare de fonduri europene alături de Universitatea Tehnica de Construcții București, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Politehnica Timişoara.

Obiectivul general al proiectului, este acela de a crește rata de acces și participarea în învățământul terțiar non-universitar, precum și creșterea atractivității ofertelor educaționale din învățământul terțiar universitar. Acest lucru se va realiza prin dezvoltarea și pilotarea celor 7 oferte educaționale noi, care cu un conținut inovator și corelate cu îmbunătățirea competențelor unui numar de 66 cadre didactice universitare, vor oferi programe de studii bazate atât pe nevoile cursanților dar și adecvate pieței de muncă.

Printre rezultatele așteptate se enumeră:
• Realizarea unui raport cu cerintele pieței muncii
• Realizarea unui raport de prognoză a evoluției pieței muncii
• Realizarea unui studiu privind nevoile pieței muncii
• Dezvoltarea a 6 oferte educaționale de licență/ masterat
• Dezvoltarea unui program de studii pentru învățământul non-universitare
• Realizarea mai multor ateliere
• Înâlniri cu reprezentanți ai mediului privat
• Întâlniri cu reprezentanți ai studenților/ elevilor/ personalului didactic
• Realizarea de întâlniri cu mediu privat în vederea motivării grupului țintă din proiect
• Corelarea programelor de studiu cu cerintele pieței muncii
• Dezvoltarea unei platforme Cloud co scopul transmiterii cunoștințelor către studenți

POST A COMMENT

twelve + 1 =