Blog

HomeNews1 mil. EURO pentru IMM-uri din Nord-Est și Vest

1 mil. EURO pentru IMM-uri din Nord-Est și Vest

Program operațional regional (POR) 2.2 s-a relansat! Fonduri europene pentru:

 • Fabricarea produselor textile
 • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • Tăbăcirea și finisarea pieilor, prepararea și vopsirea blănurilor
 • Prelucrarea lemnului, fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
 • Tipărirea și reproducerea pe suporți a înregistrărilor
 • Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
 • Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
 • Fabricarea produselor din minerale nemetalice
 • Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
 • Fabricarea echipamentelor electrice
 • Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente
 • Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și a semiremorcilor
 • Fabricare de mobilă
 • Ate activități industriale
 • Distribuția apei, salubritate
 • Gestionarea deșeurilor
 • Lucrări de tâmplărie
 • Hoteluri și restaurante
 • Informații și comunicații
 • Activități de arhitectură și inginerie
 • Publicitate și activități de studiere a pieței
 • Sănătate și asistență medicală
 • Activități ale bibliotecilor.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a relansat astăzi, 24 sep., apelul de proiecte POR 2.2 – IMM 2019 aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Scopul noului apel este acela de a epuiza alocarea financiara rămasă în cadrul acestuia. Regiunile de dezvoltare eligibile în cadrul acestui apel sunt Nord-Est și Vest. Iar fiecare va avea un buget total de 31.4 mil EUR (Nord-Est), respectiv 36 mil. EUR. (Vest).

Ajutorul regional se acordă în limita intensităților maxime aprobate de Comisia Europeană. Astfel, valoarea maximă a finațării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată se determină aplicând la valoarea cheltuielilor eligibile intensitatea maximă aplicabilă conform Tabelului 1:

Categoria IMM/Regiunea de dezvoltare

Nord Est

Vest

Întreprinderi mijlocii

60%

45%

Întreprinderi mici și microîntreprinderi

70%

55%

                                                                                                                          Tabelul 1

În cadrul acestui apel, ajutorul de stat se acordă în funcție de tipul de investiție existând 2 tipuri de ajutoare:

1. Ajutor de stat regional – construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție/ servicii; dotarea cu active corporale/ necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.
2. Ajutor de minimis – implementarea procesului de certificare/ recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaționalizare.

Demarează un proiect cu fonduri nerambursabile și dezvoltă-ți afacerea!  Descarcă ghidul aici, iar pentru o analiză de eligibilitate gratuită, contactează-ne aici!

POST A COMMENT