Blog

HomeNews1 mil. EURO pentru IMM-uri din Nord-Est și Vest

1 mil. EURO pentru IMM-uri din Nord-Est și Vest

Veste excelenta pentru sectorul industrial romanesc! IMM-urile din mediul urban si companiile mijlocii din mediul rural cu apetit pentru invetitii pot accesa finantare de pana la 1 mil. de euro nerambursabili prin intermediul Programului operațional regional (POR) 2.2.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a relansat apelul de proiecte POR 2.2 – IMM 2019 aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Perioada de depunere a cererilor de finantare va incepe in data de 24 decembrie 2019 si se va termina in data de 24 martie 2020.

Rezultatul asteptat al proiectelor finantate prin acest apel este cresterea competitivitatii intreprinderilor din Romania in urmatoarele domenii de referinta:

 • Fabricarea produselor textile
 • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • Tăbăcirea și finisarea pieilor, prepararea și vopsirea blănurilor
 • Prelucrarea lemnului, fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
 • Tipărirea și reproducerea pe suporți a înregistrărilor
 • Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
 • Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
 • Fabricarea produselor din minerale nemetalice
 • Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
 • Fabricarea echipamentelor electrice
 • Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente
 • Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și a semiremorcilor
 • Fabricare de mobilă
 • Ate activități industriale
 • Distribuția apei, salubritate
 • Gestionarea deșeurilor
 • Lucrări de tâmplărie
 • Hoteluri și restaurante
 • Informații și comunicații
 • Activități de arhitectură și inginerie
 • Publicitate și activități de studiere a pieței
 • Sănătate și asistență medicală
 • Activități ale bibliotecilor.

Regiunile de dezvoltare eligibile în cadrul acestui apel sunt Nord-Est și Vest. Fiecare dintre aceste doua regiuni va avea un buget total de 31.4 mil EUR (Nord-Est), respectiv 36 mil. EUR. (Vest).

Tipologia potentialului beneficiar in cadrul apelului este reprezentata de IMM-urile din mediul urban si intreprinderile mijlocii din mediul rural care:

 • are cel putin 1 an fiscal integral la data termenului limita din Apel;
 • are performante financiare pozitive in ultimii ani;
 • are cel putin 3 salariati in anul fiscal anterior depunerii;
 • are interes in producerea efectelor pozitive in mediu socio-economic in care activeaza.

Principalele categorii de cheltuieli eligibile sunt:

 • cheltuieli pentru constructii si instalatii;
 • dotari cu utilaje, echipamente tehnologice;
 • cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 • cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
 • cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
 • cheltuieli cu activitati de publicitate;
 • cheltuieli cu activitati de audit financiar extern.

Ajutorul regional se acordă în limita intensităților maxime aprobate de Comisia Europeană. Astfel, valoarea maximă a finațării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată se determină aplicând la valoarea cheltuielilor eligibile intensitatea maximă aplicabilă conform Tabelului 1:

Categoria IMM/Regiunea de dezvoltare

Nord Est

Vest

Întreprinderi mijlocii

60%

45%

Întreprinderi mici și microîntreprinderi

70%

55%

                                                                                                                          Tabelul 1

În cadrul acestui apel, ajutorul de stat se acordă în funcție de tipul de investiție existând 2 tipuri de ajutoare:

1. Ajutor de stat regional – construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție/ servicii; dotarea cu active corporale/ necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.
2. Ajutor de minimis – implementarea procesului de certificare/ recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaționalizare.

Demarează un proiect cu fonduri nerambursabile și dezvoltă-ți afacerea!  Descarcă ghidul aici, iar pentru o analiză de eligibilitate gratuită, contactează-ne aici!

POST A COMMENT

18 − one =