Blog

HomeAntreprenoriatPNDR 2021 – pași pentru pregătirea lansării noilor sesiuni

PNDR 2021 – pași pentru pregătirea lansării noilor sesiuni

Pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a fost publicata ultima varianta aprobata a Programului National de Dezvoltare Rurala. Modificările efectuate in cadrul programului sunt legate de extinderea aplicabilității cadrului legal în perioada 2021-2022 și suplimentarea bugetului aferent PNDR cu resursele corespunzatoare din noul Cadrul Financiar Multianual (CFM 2021-2027) și EURI – Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene, având la baza Regulamentul privind tranziția PAC. Despre acest regulament, dar si despre masurile care se vor lansa in perioada imediat următoare, echipa noastră de consultanți a publicat deja câteva articole (disponibile aici si aici ).

Modificările propuse în vederea facilitării tranziției către noua perioada de programare 2023-2027 sunt concentrate in jurul măsurilor care răspund nevoilor identificate în program, având la baza și rezultatele evaluării stadiului implementării acestora.

Măsurile destinate investițiilor în exploatațiile agricole, crearea de valoare adăugată produselor agricole la nivelul fermei, investițiilor în activitățile non agricole sunt considerate ca fiind vitale în contextul perioadei de pandemie traversate în prezent.

Prin urmare, sunt propuse modificări ce constau in alocări/realocări bugetare, dar si modificări corelate ce țin de operațiuni, cheltuieli si beneficiari eligibili, condiții noi de eligibilitate, principii de selecție, sume si rate de finanțare aplicabile.  Acestea se vor regăsi ca atare in Ghidurile finale aplicabile sesiunilor ce urmează a fi lansate in perioada imediat următoare.

In articolul de astăzi ne vom concentra atenția asupra modificărilor aprobate pentru Măsura 04 – Investiții in active fizice.

Astfel, din punct de vedere financiar, in total, pe toate componentele acestei masuri vor fi alocați suplimentar 945.791.000 euro. Din aceasta suma, alocarea cea mai mare merge către submăsura 4.1 –  Investiții în exploatații agricole care beneficiază de alocări suplimentare de 634.220.000 euro. Pentru submăsura 4.1A – Investiții in exploatații pomicole  se vor aloca suplimentar  102.396.000 euro. Alți 116.345.000 euro sunt alocați pentru submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole.

Din perspectiva condițiilor de eligibilitate sau a principiilor de selecție, acestea sunt in consonanta cu principalele modificări enunțate si in cadrul Ghidurilor Solicitantului, versiunea consultativa a acestora (pentru submăsurile 4.1, 4.2, 4.2a s-a si încheiat perioada de consultare publica, însă Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 4.1A nu a fost încă scos in consultare publica).

Analizând ultima versiune a PNDR constatam ca modificările sunt armonizate la nivel de măsura, mai ales in privința categoriei de beneficiari, condițiilor noi de eligibilitate si a principiilor de selecție.

Astfel, pentru toate submăsurile (cu excepția submăsurii 4.3) este introdusa o noua categorie de beneficiari: organizațiile de producători din sectorul legume – fructe.

Condițiile de eligibilitate nou introduse urmăresc in primul rând accelerarea contractării proiectelor si o utilizare fără blocaje  a fondurilor. Acestea se refera la respectarea Planului Urbanistic Zonal, dacă se solicita acest lucru prin intermediul certificatului de urbanism si la revizuirea condiției cu privire la evaluarea impactului preconizat asupra mediului. In acest din urma caz, solicitantul va trebui să demonstreze încă de la depunerea proiectului faptul că a demarat procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

De asemenea, in raport situația actuala si urmare a pregătirii documentațiilor pentru lansarea creditelor de capital de lucru destinate IMM-urilor afectate de pandemia de Covid – 19 s-a considerat necesara actualizarea condițiilor specifice (una dintre condiții fiind legata de cifra de afaceri netă înregistrată sau după, caz, estimată, în anul 2020 și 2021, comparativ cu anul 2019, care trebuie să înregistreze o scădere de peste 25%).

Alte condiții de eligibilitate introduse:

  • investițiile în producerea de energie electrică din biomasă pentru desfășurarea activității proprii trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10% (submăsura 4.2)
  • peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și/ sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative) (submăsura 4.1, respectiv 4.1A).

O serie de principii noi sunt introduse:

  • Principiul maturității proiectului (deținerea încă din faza de depunere a autorizațiilor /avizelor care să permită demararea imediata a proiectului);
  • Principiul maturității solicitantului ( vechimea întreprinderii, respectiv vechime in desfășurarea activității);
  • Principiul accesului la finanțare (prioritizarea celor care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR)
  • Principiul asocierii (doar pentru submăsura 4.2A)

Aceste noi principii iau locul principiilor anterioare. Din cadrul tuturor celor 4 submăsuri analizate este eliminat principiul lanțului alimentar integrat. Alte principii care la care se renunță sunt Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de specialitate (submăsura 4.2), Principiul speciei prioritare si Principiul sistemului de cultura prioritar (submăsura 4.1A), Principiul sectorului prioritar si Principiul raselor/ soiurilor autohtone (in cazul submăsurii 4.1).

Alte modificări in cadrul PNDR pot fi consultate in documentul disponibil aici.