Blog

HomeNewsPana la 1,5 mil. euro sprijin pentru investiții in procesarea produselor agricole

Pana la 1,5 mil. euro sprijin pentru investiții in procesarea produselor agricole

Zilele trecute a fost lansat in consultare publica pentru o perioada de 15 zile Ghidul Solicitantului pentru submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor agricole, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala.

Prin intermediul acestei submăsuri, antreprenorii au la dispoziție un instrument de finanțare de pana la 40% nerambursabil pentru întreprinderile mari, respectiv 50% pentru IMM-uri si alte forme asociative, in unele cazuri, procentul putând fi majorat pana la 70% (pentru investițiile colective) pentru investițiile in procesarea/marketingul  produselor agricole. In funcție de tipul solicitantului si de tipul investiției pot fi obținute fonduri nerambursabile cu o valoare cuprinsa intre 600.000 euro si  1,5 milioane euro. Sunt eligibile întreprinderile (inclusiv întreprinderi mari), organizațiile si grupurile de producători si cooperativele.

Fata de sesiunile din anii anteriori, in cadrul Ghidului Consultativ pentru sesiunea 2021, sunt câteva modificări importante atât la nivelul operațiunilor eligibile cat si la nivelul principiilor si criteriilor de selecție.

Ca element de noutate, se acorda sprijin financiar nerambursabil pentru acele investiții care vizează înființarea, extinderea si modernizarea unităților de procesare a plantelor proteaginoase,  ca de exemplu a unităților de procesare soia, fasole, mazăre, linte, năut, arahide, floarea soarelui, cânepa, rapița, in , mac, ș.a., așa cum sunt acestea stabilite in cadrul Anexei la Ghid – Listă specii plante eligibile pentru investiții noi/ extindere/ modernizare plante proteaginoase. Aceasta categorie de investiții va beneficia de o alocare distinctă la nivelul bugetului acestei submăsuri. Pentru celelalte tipuri de investiții, care nu se refera la plantele proteaginoase sunt finantate doar modernizările unităților de procesare.

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin  una din acțiunile /operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură, respectiv:

 1. Înființarea, extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/ produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 1. Extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/ produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 2. Extinderea și/ sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare (componentă secundară);
 3. Îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 4. Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 5. Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.

Profilul ideal al investiției  in raport  cu  principiile si criteriile de selecție aplicabile in cadrul sesiunii din acest an este următorul:

 1. Investiția vizează un produs care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european (10 puncte). In situația in care produsul respectiv este si ecologic se adaugă suplimentar 8 puncte.
 2. Proiectul vizează fie investiții de înființare/extindere/modernizare unități care procesează plante proteaginoase, in urma procesării fiind obținute produse pentru hrana animalelor (20 puncte), fie investiții de extindere și/sau modernizare ale rețelelor de colectare/unităților de procesare pentru legume, cartofi (20 puncte)
 3. Proiectul este însoțit încă din momentul depunerii de documentul final emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului înainte de începerea investiției (principiul maturității) – 12 puncte
 4. Investiția include masuri de protecție a mediului (producere și utilizare energie regenerabilă pentru consum propriu, îmbunătățirea eficienței energetice- anveloparea cladirilor) in procent de minim 10 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului (10 puncte)
 5. Raportul dintre finanțarea nerambursabila si cifra de afaceri este mai mic sau egal cu 5 si întreprinderea are o vechime de cel puțin 3 ani in activitatea vizata prin proiect (9 puncte) si in domeniul agro – alimentar (6 puncte)
 6. Solicitantul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile prin submasura 4.2 și a celei similare eligibile prin submasura 19.2 (15 puncte)

Profilul de mai sus ia in calcul scenariul in care aplicantul este o societate comerciala. Principiile si criteriile de selecție, inclusiv punctajele complete aferente aplicabile in cadrul acestei sesiuni se regăsesc detaliate si explicate corespunzător in cadrul Ghidului Consultativ, publicat pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aici.

O prezentare sintetica a principalelor elemente din cadrul Ghidului poate fi consultata aici 

O prezentare sintetica a noilor programe de finantare instituite prin PNDR poate fi accesata aici.