Blog

HomeNewsSchema de ajutor de stat pentru HORECA 2021 – ultimele actualizari legislative

Schema de ajutor de stat pentru HORECA 2021 – ultimele actualizari legislative

Vă semnalam în articolul precedent faptul că se pregătește modificarea OUG nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, fiind la acel moment in consultare publica un proiect de hotărâre cu acest scop.

Zilele trecute, mai exact în cursul zilei de 24.02.2021, a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 186,  Ordonanța de Urgenta nr. 10/2021 pentru modificarea si completarea Ordonanței nr. 224/2020.

Informații contextuale:

In data de 31 decembrie 2020, in Monitorul Oficial al României se publica OUG nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație si agenții de turism, a căror activitate a fost afectată in contextul pandemiei de COVID-19, precum si privind unele masuri fiscale.

Cu un buget estimat de 500 milioane euro, echivalent in lei, schema stabilește cadrul legal pentru sprijinirea sectorului HORECA, profund afectat de pandemia COVID-19.

Beneficiarii eligibili pentru obținerea grantului in cadrul schemei de ajutor de stat sunt:

  • agențiile de turism licențiate:
  • Codurile CAEN: 7911, 7912, 7990
  • structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate:
  • codurile CAEN 5510, 5520, 5530, 5590
  • structurile de alimentație:
  • codurile CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

Valoarea maximă a grantului acordat este de 800.000 euro/întreprindere.

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN sus-menționate, suferita in anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul in cadrul schemei se va face pana cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor in 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, daca prin acte normative nu se instituie restricții de natura a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia in calcul la determinarea termenului de 6 luni.

Ce modificări aduce OUG nr. 10/2021:

Este introdusa o noua categorie de beneficiari – ghizii de turism (cod CAEN 7990)

Este stabilita baza de calcul pentru ajutorul de stat de 20%, astfel:

  1. a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020
  2. b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism, diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
  3. c) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Baza de calcul va trebui sa fie certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

Din grant se pot achita obligațiile fiscale, precum și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat și până la expirarea perioadei de 12 luni, respectiv 24 de luni.

Aceasta perioada de 12, respectiv 24 de luni se refera la perioada pentru care beneficiarii au obligația menținerii activității (24 de luni, pentru un grant mai mare de 200.000 euro). După cum se observă, creste termenul pentru care beneficiarii au obligația menținerii activității (6 luni inițial).

Schema se va derula pana la data de 31.12.2021 (fata de 30.06.2021, inițial).

Creste termenul pentru efectuarea plaților aferente contractelor de finanțare semnate, de la 30 de zile (inițial) pana la 30.06.2022, in limita creditului bugetar.

In termen de 60 de zile de la data intrării in vigoare a Ordonanței, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va aproba procedura de implementare a schemei de ajutor de stat.

Puteți consulta aici – Prezentare SAS HORECA 2021 pentru mai multe detalii.