Blog

HomeNews300 DE MIL. EURO AJUTOR DE STAT PENTRU INDUSTRIA PRELUCĂTOARE PRIN NOUA SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT
Grant Industrie prelucratoare

300 DE MIL. EURO AJUTOR DE STAT PENTRU INDUSTRIA PRELUCĂTOARE PRIN NOUA SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT

Ministrul Economiei a aprobat Ordinul privind Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare.

Acesta a precizat :„Intrăm în linie dreaptă cu schema de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare. Am semnat Ordinul de aprobare a Ghidului Solicitantului pentru Schema de ajutor de stat destinată industriei prelucrătoare, în valoare de 300 de milioane de euro, iar companiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot începe să-și pregătească documentele pentru a aplica. Industria, greu încercată în această perioadă, așteaptă acești bani, care vor putea fi utilizați pentru dezvoltarea de noi linii de producție, retehnologizare sau achiziția de echipamente care vor respecta condițiile de reducere a emisiilor de carbon”, a declarat Ministrul Economiei, Florin Spătaru. Comunicatul integral al Ministrului Economiei se regăsește aici: http://economie.gov.ro/florin-spataru-investitiile-destinate-industriei-prelucratoare-intra-in-linie-dreapta-am-aprobat-ghidul-solicitantului

Schema de ajutor de stat instituită de Ministerul Economiei se adresează IM-urilor și IMM-urilor care activează în industria prelucrătoare, care au un capital subscris vărsat în valoare de 100.000 de lei și capitalurile proprii pozitive în ultimul an financiar încheiat.

Investiția maximă este de 3 milioane de euro, cu o co-finanțare minimă de 25%.

 

HG 959/2022 Ajutor de stat

în funcție de regiune intensitatea grantului este între 40 și 75%.

Județele slab dezvoltate industrial cum ar fi  Galați, Constanța, Vrancea , Botoșani, Neamț, Vâlcea, beneficiază de intensităti cuprinse între 50-75%% în timp ce  județele cu o mai mare industrializare Arad, Timiș, Cluj, Ilfov, vor beneficia de intensități cuprinse între 30-60%.

Alocarea financiară este de 150 milioane de euro astfel:

Regiuni Alocare Finaciară
Regiunea Vest max. 30.000.000 €
București – Ilfov max. 33.750.000 €
Regiunile Nord-Vest și Centru max. 37.500.000 €
Alte regiuni max. 45.000.000 €

Activitati finantate HG 959/2022

Cheltuielile eligibile sunt:

-Active corporale- constând în terenuri, clădiri şi instalaţii, utilaje şi

-Echipamente

-Active Necorporale- brevete, licenţe, know-how ori alte drepturi de proprietate intelectuală

-Costuri salariale

*Salariile pentru locurile de muncă nou create în urma accesării schemei de ajutor de stat sunt eligibile pe o perioadă de 2 ani.

Industriile care pot beneficia de noua schemă de ajutor de stat sunt:

-Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente;

-Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii;

-Fabricarea mobilei;

-Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor.

CAEN     DENUMIRE

1               Industria prelucratoare

11             Fabricarea băuturilor

13             Fabricarea produselor textile

14             Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15             Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

16*           Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

17             Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

19             Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

20            Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

21             Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

22            Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

23            Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

25            Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

26            Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

27            Fabricarea echipamentelor electrice

28            Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente

29            Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

30            Fabricarea altor mijloace de transport

31             Fabricarea de mobilă

32            Alte activităţi industriale

33            Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

38            Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

Întreprinderile aplicante vor fi punctate în funcție de mai multe criterii:

  • Valoarea Investiției;
  • Investiția inițială;
  • Locația investiției;
  • Rentabilitatea cifrei de afaceri aferentă ultimului exercițiu financiar încheiat;
  • CAEN-ul pentru care se solicită finanțare se regăsește în lista sectoarelor industriale a căror balanță comercială este negativă potrivit datelor furnizate de INS;
  • Numărul locurilor de muncă noi create;

Grila punctaj HG959

Ghidul schemei este prevăzut să se publice în Monitorul Oficial în jurul datei de 09.09.2022, iar în intervalul 30.10.2022-30.11.2022 se estimează deschiderea înscrierilor pe o perioadă de 30 de zile.

Ghidul final  al schemei poate fi consultat aici: http://economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-acordarea-de-granturi-pentru-investitii-destinate-industriei-prelucratoare

Omega Consulting a realizat o prezentare detaliată a acestei scheme de ajutor care poate fi consultată aici.

Informațiile de mai sus au caracter general, Omega Consulting poate realiza o analiză personalizată asupra eligibilității companiei dumneavoastră de a primi finanțare prin această schemă de ajutor de stat.