Blog

HomeNewsAjutor de stat pentru sectorul HORECA 2021. Analiza intermediara

Ajutor de stat pentru sectorul HORECA 2021. Analiza intermediara

Schema de ajutor de stat pentru sectorul HORECA instituita prin OUG nr. 224/2020 si primele propuneri de modificare ale acesteia

Informatii introductive:

In data de 31 decembrie 2020, in Monitorul Oficial al Romaniei se publica OUG nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație si agenții de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, precum si privind unele masuri fiscale.

Structura schemei de ajutor nerambursabil:

Cu un buget estimat de 500 milioane euro, echivalent in lei, schema stabileste cadrul legal pentru sprijinirea sectorului HORECA, profund afectat de pandemia COVID-19.

Beneficiarii eligibili pentru obținerea grantului in cadrul schemei de ajutor de stat sunt:

  • agențiile de turism licențiate:
  • Codurile CAEN: 7911, 7912, 7990
  • structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate:
  • codurile CAEN 5510, 5520, 5530, 5590
  • structurile de alimentație:
  • codurile CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

Valoarea maxima a grantului acordat este de 800.000 euro/intreprindere.

Ajutorul se acorda beneficiarilor sub forma unor granturi in vederea acoperirii parțiale, in cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, in cazul agențiilor de turism, rezultata din desfasurarea activitaților aferente codurilor CAEN sus-menționate, suferita in anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul in cadrul schemei se va face pana cel tarziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor in 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligația menținerii activitații pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data semnarii contractului de finanțare, daca prin acte normative nu se instituie restricții de natura a impune suspendarea ori intreruperea activitații comerciale. Perioada de suspendare ori intrerupere a activitații comerciale nu se ia in calcul la determinarea termenului de 6 luni.

Stadiul actual al programului:

Conform acestei ordonante de urgenta, pana la sfarsitul lunii ianuarie ar fi trebuit sa fie publicat Ghidul aferent acestei masuri. Acesta nu a mai fost publicat, in acest moment fiind in consultare publica un proiect de hotarare pentru modificarea acestei scheme de ajutor de stat.

Proiectul aduce o serie de modificari/completari semnificative OUG nr. 224/2020, printre care:

Baza de calcul pentru pierderea de cifra de afaceri, astfel:

  1. pentru beneficiarii care raporteaza cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținuta din activitatea eligibila aferenta anului 2020 si cifra de afaceri obținuta din activitatea eligibila aferenta anului 2019.
  2. pentru beneficiarii care aplica regimul special pentru agențiile de turism in conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, diferența dintre valoarea totala a prestarilor de servicii turistice efectuate, inclusiv marja, aferenta anului 2020 si valoarea totala a prestarilor de servicii turistice, inclusiv marja aferenta anului 2019.
  3. pentru beneficiarii care țin evidența in partida simpla, in conformitate cu dispozițiile Legii contabilitații nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, diferența dintre incasarile obținute din activitatea eligibila aferenta anului 2020 si incasarile obținute din activitatea eligibila aferenta anului 2019.

Este introdusa certificarea si asumarea bazei de calcul de catre un expert contabil membru al Corpul Experților Contabili si Contabililor Autorizați din Romania, selectat si remunerat de catre aplicant. Pentru valori mai mari de 50.000 euro va fi solicitata si certificarea de catre un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, selectat si remunerat de catre aplicant.

Este introdusa necesitatea deținerii licenței de turism valabile cel puțin de la data de 01.01.2019 si la data acordarii ajutorului de stat in cazul agențiilor de turism si a certificatelor de clasificare valabile cel puțin de la data de 01.01.2019 si la data acordarii ajutorului de stat in cazul structurilor de cazare

Creste termenul pentru efectuarea plaților aferente contractelor de finanțare semnate, de la 30 de zile (inițial) pana la 31 decembrie 2021, in limita creditului bugetar

Creste termenul pentru care beneficiarii au obligația menținerii activitații pentru care au obținut finanțare de la 6 luni (inițial), la 24 de luni.

Propunerea de proiect stabileste ca termen pentru publicarea unui Ghid al procedurii 60 de zile de la publicarea actului normativ in Monitorul Oficial.

Mai multe informații despre OUG nr. 224/2020 si propunerea de modificare a acesteia se gasesc aici.

Echipa Omega Consulting va urmari modificarile legislative in domeniu si va reveni cu noi informatii privind acest subiect.