Blog

HomeAntreprenoriatPână la 37,5 mil. EUR ajutor de stat pentru crearea de noi locuri de muncă în România prin Schema de Ajutor de Stat H.G. nr. 332/2014

Până la 37,5 mil. EUR ajutor de stat pentru crearea de noi locuri de muncă în România prin Schema de Ajutor de Stat H.G. nr. 332/2014

Deși a debutat sub semnul pandemiei provocate de coronavirus, a restricțiilor impuse pentru propagarea acestuia, prefigurând un context economic imprevizibil, anul 2021 aduce totuși cu sine o serie de oportunități considerabile pentru finanțarea investițiilor companiilor. Or, este bine-cunoscut faptul ca investițiile reprezintă poate cel mai important stimul pentru activitatea economica, conducând la creștere, dezvoltare, bunăstare locala prin prisma efectelor propagate la nivelul societății.   Aceste oportunități de finanțare se refera la schemele de ajutor de stat reglementate de HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie si de HG 332/22014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Un articol complex a fost deja publicat pe tema perspectivelor de accesare a fondurilor nerambursabile pentru antreprenori în perioada următoare (2021 – 2027), articol ce poate fi consultat aici.

Articolul de față își propune să prezinte pe scurt oportunitățile pe care antreprenorii le pot obține prin accesarea  Schemei de ajutor de stat instituită prin HG 332/2014 pentru ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Obiectivul acestei scheme de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care conduc la crearea a minim 100 de locuri de muncã. In cadrul schemei sunt eligibile atât întreprinderile nou înființate cât și  întreprinderile în activitate,  din categoria IMM sau întreprinderi mari.

Sunt eligibile investițiile care creează locuri de muncă dintr-o varietate largă de domenii de activitate. Din perspectiva noastră, aceasta schemă se adresează îndeosebi sectoarelor de activitate care au scheme complexe de personal, de tipul:

  1. outsourcing/ call center (cod CAEN 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonica, cod CAEN 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a., s.a.);
  2. industria auto (coduri CAEN 2211 – Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; 2812 Fabricarea de motoare hidraulice;  2813 Fabricarea de pompe si compresoare; 2814 Fabricarea de articole de robinetarie; 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie; 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat; 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci; 2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule; 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule; 3020 Fabricarea materialului rulant vehicule ușoare);
  3. IT (codurile CAEN 62 – Activități de servicii în tehnologia informației, codurile CAEN 63 – Activități de servicii informatice)
  4. Industria textila (Cod CAEN 139 Fabricarea altor articole textile, 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte)
  5. Telecomunicații (cod CAEN 61)
  6. Activități referitoare la sănătatea umana/servicii medicale (cod CAEN 86)
  7. Industria hoteliera (cod CAEN 55 – Hoteluri si alte facilitați de cazare)
  8. Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile (Cod CAEN 38)

În cadrul schemei sunt finanțate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă. Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu condiția ca locurile de munca să fie create direct de un proiect de investiții.

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, prin alocări de la bugetul de stat, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile și în limita intensității maxim admisibile.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este de pană la 37,5 milioane euro, iar intensitatea sprijinului financiar nu poate depăși maxim 50%, în funcție de regiunea în care este dezvoltat proiectul.

Considerăm că această schemă de ajutor de stat poate reprezenta o soluție de finanțare adecvată pentru antreprenorii care au în plan realizarea de proiecte de investiții, aceștia putând beneficia practic de un grant nerambursabil în procent de până la 50% echivalent cu costurile salariale pentru o perioadă de doi ani, pentru locurile de munca nou create.