Blog

HomeAntreprenoriatPERSPECTIVE DE ACCESARE A FONDURILOR NERAMBURSABILE PENTRU ANTREPRENORI (2021 -2027)

PERSPECTIVE DE ACCESARE A FONDURILOR NERAMBURSABILE PENTRU ANTREPRENORI (2021 -2027)

Sursele de finanțare reprezintă pentru antreprenori unul dintre elementele centrale, fiind practic indispensabile pentru inițierea, dezvoltarea și creșterea unei idei de afaceri. În contextul actual, finanțarea este și mai importanta, dată fiind necesitatea de a identifica acele surse care să permită supraviețuirea/conservarea afacerii până la depășirea crizei cauzate de efectele măsurilor luate de autorități în vederea limitării răspândirii coronavirusului.

Există numeroase modalități prin care pot fi finanțate ideile de afaceri ale tinerilor antreprenori, iar orientarea către cele mai potrivite surse are la bază câteva criterii precum: necesarul de finanțare pentru punerea în practică/dezvoltarea ideii, timpul necesar, rapiditatea recuperării investiției, complexitatea acesteia.

Probabil pentru punerea în practica a ideilor de finanțare care necesită un buget destul de mic, opțiunea cea mai potrivită o pot constitui banii personali sau împrumuturile (membrii familiei constituind prima opțiune). Pentru altele pot fi însă necesare investiții mai mari, ori dezvoltarea de soluții complexe necesită un timp mai îndelungat și atunci împrumuturile nu sunt suficiente. În aceste situații, antreprenorii au la dispoziție o multitudine de alte resurse. Dintre aceste opțiuni, amintim crowdfunding -ul, fonduri de tip private equity/venture capital, business angels, factoring, leasing -ul, creditele bancare, accesarea fondurilor nerambursabile.

Ne oprim atenția asupra uneia dintre aceste opțiuni – accesarea de finanțări nerambursabile -, întrucât prezintă un avantaj major – banii primiți nu se rambursează. În plus, procesul de aplicare implică prezentarea unor documente și a unui plan de afaceri/studiu de fezabilitate, în realizarea căruia sunt evaluate în mod clar și obiectiv perspectivele de dezvoltare și de creștere ale ideii de afaceri și rentabilitatea acesteia. Acest lucru înseamnă în fapt ca pentru dezvoltarea ideii, solicitantul a analizat piața și produsul/serviciul, în funcție de factorii de mediu interni și externi, precum și necesarul de investit și gradul de recuperare al investiției, iar aceste minime elemente au fost favorabile ideii. În sine procesul de aplicare pentru accesarea fondurilor europene demonstrează maturitatea ideii de afaceri/a solicitantului, fondurile permițând inițierea/dezvoltarea/creșterea afacerii.

Sunt analizate în cele ce urmează câteva opțiuni de finanțare a afacerilor prin accesarea de fonduri nerambursabile, care se pretează în mod deosebit câtorva direcții de business precum industrie medicală (clinici/spitale private), industria producătoare de componente electrice, electronice și electrocasnice, domeniul HORECA dar și o parte din programele de finanțare care se vor derula în perioada 2021 – 2027.

SINTEZA FINANTĂRILOR NERAMBURSABILE ÎN DOMENIILE HORECA, MEDICAL SI INDUSTRIE PRODUCĂTOARE DE COMPONENTE ELECTRICE, ELECTRONICE SI ELECTROCASNICE

 1. Sprijin pentru antreprenorii din domeniul HORECA- Schema de ajutor de stat stabilită prin OUG 224/2020, cu modificările si completările ulterioare

Schemele de ajutor de stat adoptate de Guvern pot ajuta în mod semnificativ antreprenorii să își consolideze, dezvolte ori să își salveze afacerile.

Una dintre aceste scheme este cea dedicată antreprenorilor din sectorul HORECA. Se pretează acelor antreprenori care desfășoară deja activitate în domeniile care fac obiectul actului legislativ, având ca obiectiv sprijinirea sectorului HORECA, sector care a fost profund afectat de masurile luate pentru prevenirea răspândirii virusului SARS – COV – 2, atât pe perioada stării de urgenta, cat și în perioada stării de alerta (se estimează ca acest domeniu a pierdut aproximativ 9.000 de angajați de la debutul crizei pana în prezent).

Informații introductive:

În data de 31 decembrie 2020, în Monitorul Oficial al României se publica OUG nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectata în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele masuri fiscale.

Structura schemei de ajutor nerambursabil:

Cu un buget estimat de 500 milioane euro, echivalent în lei, schema stabilește cadrul legal pentru sprijinirea sectorului HORECA, profund afectat de pandemia COVID-19.

Beneficiarii eligibili pentru obținerea grantului în cadrul schemei de ajutor de stat sunt:

 • agențiile de turism licențiate:
  • Codurile CAEN: 7911, 7912, 7990
 • structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate:
  • codurile CAEN 5510, 5520, 5530, 5590
 • structurile de alimentație:
  • codurile CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

Valoarea maxima a grantului acordat este de 800.000 euro/întreprindere.

Ajutorul se acorda beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultata din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN sus-menționate, suferita în anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face pana cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.

Stadiul actual al programului:

Conform acestei ordonanțe de urgentă, pană la sfârșitul lunii ianuarie ar fi trebuit să fie publicat Ghidul aferent acestei măsuri. Acesta nu a mai fost publicat, intre timp fiind publicată în Monitorul Oficial OUG 10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020. Aceasta vine cu o serie de modificări, precum:

 • Este introdusa o noua categorie de beneficiari – ghizii de turism (cod CAEN 7990)
 • Este stabilita baza de calcul pentru ajutorul de stat de 20%, astfel:
 1. a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020
 2. b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism, diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
 3. c) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.
 • Baza de calcul va trebui sa fie certificată și asumatăfie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.
 • Din grant se pot achita obligațiile fiscale, precum și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat și până la expirarea perioadei de 12 luni, respectiv 24 de luni. Aceasta perioada de 12, respectiv 24 de luni se refera la perioada pentru care beneficiarii au obligația menținerii activității (24 de luni, pentru un grant mai mare de 200.000 euro). După cum se observă, creste termenul pentru care beneficiarii au obligația menținerii activității (6 luni inițial).
 • Schema se va derula pana la data de 31.12.2021 (fata de 30.06.2021, inițial).
 • Creste termenul pentru efectuarea plăților aferente contractelor de finanțare semnate, de la 30 de zile (inițial) pana la 30.06.2022, în limita creditului bugetar.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va aproba procedura de implementare a schemei de ajutor de stat.

           2. 2021 – Oportunități de finanțare pentru spitale și clinici medicale private

Pentru acei antreprenori care și-au propus  realizarea unei investiții de cel puțin 1 milion de euro pentru construcție sau închiriere spațiu si achiziție de aparatură medicală, schema de ajutor de stat reglementată de H.G. nr. 807/2014 reprezintă o oportunitate excelentă. Programul se adresează atât companiilor existente cât și celor nou înființate.

Bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane lei (aprox. 145 milioane euro), permițând finanțarea atât a  întreprinderilor mari cât și a întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv întreprinderi nou-înființate.

Prin proiect poate fi construită o nouă unitate spitalicească de tip privat, se pot achiziționa echipamente și aparatură medicală necesare dotării unei secții existente sau nou construite dar și programe informatice, brevete, licențe, know-how sau drepturi de proprietate intelectuală.

O gamă vastă de aparatură medicală poate fi achiziționată prin intermediul acestei scheme, cum ar fi aparate, instrumente și instalații medicale specializate pentru oftalmologie, ORL, fizioterapie, analize medicale, ocrotirea sănătății (sterilizare, dezinfecții, dezinsecții), diagnostic, chirurgie, reanimare, radiologie, etc.

În acest moment, schema de ajutor de stat reprezintă una dintre opțiunile de finanțare importante pentru stimularea investițiilor având un impact major în economie. Adresabilitatea destul de largă a cheltuielilor eligibile, împreună cu nivelul maxim al ajutorului de stat per proiect, care poate ajunge pana la 37,5 milioane EURO precum și co-finanțarea în cuantum de 50% (pentru majoritatea regiunilor țării) din valoarea investiției constituie elemente cheie pentru atractivitatea acesteia în perioada următoare.

3.       Finanțări 2021: Fonduri nerambursabile pentru industria producătoare de echipamente electrice, electronice și electrocasnice

Una dintre Schemele de Ajutor de stat care vor fi derulate în continuare și la nivelul anului 2021 este Schema instituită prin H.G. nr. 807/2014 care urmărește drept obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare.

Printre beneficiarii acestei scheme identificăm un sector de activitate de importanță deosebită la nivelul economiei naționale, respectiv Industria producătoare de echipamente electrice, electronice și electrocasnice.  Acest sector de activitate, caracterizat printr-o competitivitate crescută, necesită investiții care să încurajeze achiziția de active de înaltă tehnologie pentru a obține produse la standarde calitative ridicate, cu costuri operaționale reduse și cu o productivitate cât mai sporită, inclusiv pentru a asigura creșterea capacitații productive în vederea onorării pe deplin a cererii pieței.

Schema de Ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014 susține finanțarea investițiilor cu impact major în economie, începând de la o valoare minimă de peste 1 milion Euro, și adresându-se unei tipologii vaste de beneficiari din mediul de afaceri, respectiv atât întreprinderi cu activitate din categoria IMM, întreprinderi mari, cât și întreprinderi nou-înființate. Ajutorul de stat poate fi obținut de întreprinderi prin pregătirea unui plan de afaceri însoțit de documente suport (plan de investiții, prognoza financiară etc.) și prin înaintarea unei cereri de finanțare la Ministerul Finanțelor Publice, principalul gestionar al Schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 807/2014.

Domeniile de activitate din Industria producătoare de echipamente electrice, electronice și electrocasnice eligibile prin H.G. nr. 807/2014 acoperă următoarele diviziuni relevante: CAEN 26 (Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice), CAEN 27 (Fabricarea echipamentelor electrice), CAEN 2931 (Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și motoare de autovehicule) și CAEN 3320 (Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale).

Proiectul poate propune realizarea construcției pentru o nouă unitate de producție, pentru extinderea spațiului existent de producție, închirierea spațiului, dar și dotarea cu instalații tehnice, mașini și echipamente noi. De asemenea, pot fi achiziționate active necorporale performante: programe informatice, brevete, licențe, know-how, drepturi de proprietate intelectuală.

Din perspectiva instalațiilor tehnice, a mașinilor și echipamentelor tehnologice ce pot fi achiziționate, Schema de Ajutor de stat H.G. nr. 807/2014 permite o gamă vastă de achiziții începând de la echipamente diverse precum: mașini de injecție, mașini de lipire, echipamente de răcire, echipamente de printare 3D, echipamente de frezare până la achiziția efectivă de roboți industriali în scopul automatizării proceselor de producție ș.a., depinzând în mod deosebit de specificul investiției și al proceselor derulate în întreprinderea solicitantă.

Schema de Ajutor de stat  instituită prin H.G. nr. 807/2014 reprezintă o oportunitate de finanțare a investițiilor cu impact major în economie, putând stimula în mod pozitiv întreprinderile solicitante să se dezvolte semnificativ în cadrul pieței în care aceasta activează în prezent sau pentru noi piețe vizate. Schema permite beneficiarilor accesarea unui ajutor de stat de până la 37,5 milioane EURO, cu o rată a cofinanțării ce poate ajunge la 50% (pentru majoritatea regiunilor țării) din valoarea investiției.

Schema instituită prin H.G. nr. 807/2014 se va derula până la 31.12.2023, depunerea proiectelor putându-se realiza în mod continuu.

POSIBILITĂTI DE FINANTARE IN NOUA PERIOADĂ DE PROGRAMARE 2021 – 2027

Oportunitățile de finanțare reprezintă un instrument financiar important in antreprenoriat. A știi ce anume urmează a fi finanțat poate conduce la dezvoltarea de noi idei de afaceri sau la  creșterea afacerii curente, prin diversificare și extindere.

1. Acordul de parteneriat 2021 – 2027

Acordul de Parteneriat este documentul strategic național, negociat cu Comisia Europeană, care  stabilește obiectivele tematice de dezvoltare și alocarea indicativă a fondurilor europene.

Direcțiile de dezvoltare sunt date practic de cele 5 obiective de politica (OP) și un obiectiv specific (aferent Fondului pentru Tranziție Justa):

 1. OP 1 – O Europă mai inteligentă și mai competitivă– 4,92 miliarde euro (FEDR)
 2. OP 2 – O Europă mai ecologică – 7,135 miliarde euro (FEDR) + 1,087 miliarde euro (FC)
 3. OP 3 – O Europă mai conectată – 2,978 miliarde euro (FEDR) + 2,24 miliarde euro (FC)
 4. OP 4 – O Europă mai socială și mai incluzivă– 2,674 miliarde euro (FEDR) + 6,649 (FSE+)
 5. OP 5 – O Europă mai aproape de cetățeni – 0,63 miliarde euro (FEDR)
 6. OS Tranziție echitabilă – 1,766 miliarde euro (FTJ)

Acordul de Parteneriat pentru perioada 2021 – 2027 modifică aproape complet interfața actuală a programelor operaționale.

Probabil cea mai importantă modificare o constituie existenta a cate unui Program Operațional Regional la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, Agențiile de Dezvoltare Regională capătă rolul de Autoritate de Management, fiind responsabile de pregătirea, transmiterea, negocierea cu Comisia Europeana a Programelor. Tot acestea vor coordona și lansarea apelurilor de finanțare, respectiv evaluarea, monitorizarea și verificarea proiectelor și decontarea plăților.

Un aspect pozitiv al acestei modificări îl constituie o mai bună reflectare a nevoilor regionale, Programele Operaționale fiind concepute pornind de la necesitățile specifice fiecărei regiuni, cu priorități și alocări adaptate nevoilor regionale, pe diverse domenii de intervenție.

O altă noutate o constituie Programul Operațional Sănătate, cu caracter multifond, care vine cu o abordare integrată, utilizând deopotrivă fonduri din cadrul FSE și FEDR. Programul identifică șapte priorități de investiții, cu o arie largă de aplicabilitate, de la investiții  pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major, la servicii de reabilitare, paliatie și îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației și profilului epidemiologic al morbidității pană la digitalizare, abordări inovative în cercetarea din domeniul medical și măsuri care susțin cercetarea, informatizarea in sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament.

Programul Operațional Infrastructura Mare nu se va mai regăsi ca atare în perioada 2021-2027, fiind înlocuit de Programul Operațional Transport (pentru componenta dedicată transportului) și Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (pentru componenta de mediu).

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare  propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării/specializării inteligente și în domeniul digitalizării la nivelul administrației publice centrale.

Programul Operațional  Capital Uman devine Programul Operațional Educație și Ocupare, iar Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate devine Programul Operațional Incluziune și Dezvoltare Socială.

În noua perioadă de programare, sprijinirea teritoriilor celor mai afectate de tranziția către neutralitatea climatica si reducerea disparităților regionale se va realiza prin intermediul Programului Operațional Tranziție Justă, care va finanța investiții în activități de cercetare și inovare,  de promovare a transferului de tehnologii avansate și sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetare, diversificarea economica, ocuparea forței de munca prin recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea siturilor poluate și economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficientă energetică și energie din surse regenerabile precum și digitalizare, transport verde, infrastructuri de încărcare autovehicule electrice și investiții în susținerea tranziției de la cărbune la gaz.

Programul Operațional Asistenta Tehnică continuă și în perioada nouă de programare, în vreme ce Programul Operațional Capacitate Administrativa nu se mai regăsește ca atare.

Cunoașterea acestor elemente din cadrul Acordului de Parteneriat poate orienta antreprenorii către programul adecvat intențiilor de dezvoltare.

2. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021 – 2027

Acest Program Operațional propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării/specializării inteligente și în domeniul digitalizării, finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente financiare cu respectarea regulilor de ajutor de stat, după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național.

Programul Operațional POCIDIF 2021-2027 dispune de un buget total estimat de 2,143 mld. EUR adresându-se unei palete variate de beneficiari (precum: instituții de învățământ, institute de cercetare-dezvoltare, IMM-uri și întreprinderi mari, administrația publică centrală etc.), pentru a asigura finanțarea intervențiilor urmărite prin cele 10 priorități de investiții pe care acest program le abordează.

P1. Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi internațional

Scop intervenție :

 • Crearea de sinergii cu Programul Orizont Europa și alte programe și inițiative europene;
 • Dezvoltarea de mecanisme suport pentru facilitarea participării actorilor CDI din RO la proiectele europene care susțin crearea de parteneriate;
 • Pregătirea de proiecte mature și de calitate sprijinită prin centrele suport/alte mecanisme;
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 57 mil. EUR;

P2. Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile de inovare

Scop intervenție:

 • Susținerea de soluții propuse de Consorții CDI pe teme complexe definite de industrie (IMM și întreprinderi mari) sau de interes național;
 • Susţinere pentru activităţi de CDI (toate fazele de la idee la piață), pe domenii de specializare inteligentă naționale;
 • Sprijin pentru pregătirea de proiecte, precum și pregătirea potențialilor beneficiari prin asistență tehnică.
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 43 mil. EUR;

P3. Dezvoltarea capacității de CDI a organizațiilor de cercetare – universități

Scop intervenție:

 • Dezvoltarea/Modernizarea de laboratoare, inclusiv dotarea acestora;
 • Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare;
 • Identificarea de către INCD-uri/ICAR-uri de soluții la provocările mediului de afaceri, utilizând infrastructurile CDI existente și sprijin pentru:
 • Pregătire documentații tehnice și a modelelor experimentale a produselor transferate întreprinderilor în vederea ridicării la scară realizată în parteneriat (de la TRL3 la TRL5; de la TRL5 la TRL7)
 • Transfer de cunoștințe și tehnologie la sediul organizației de cercetare
 • Consiliere
 • Servicii de testare și de implementare a sistemelor de calitate
 • Dezvoltarea infrastructurilor de CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor CDI actualizat:
 • Crearea/modernizarea infrastructurii CDI, inclusiv dotarea cu echipamente
 • Asigurarea resursei umane specializate
 • Realizarea activităților CDI și a celor conexe
 • Realizarea de parteneriate, colaborări, acorduri de dezvoltare comună
 • Înființarea de spin-off-uri
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 157 mil. EUR;

P4. Dezvoltarea capacității CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor

Scop intervenție:

 • Creșterea capacității de CI și de transfer de cunoștințe a INCD-urilor/ICAR-urilor prin crearea sau modernizarea unor centre/ laboratoare/ instalații de cercetare, care pot deservi cerințele de inovare ale întreprinderilor din sectoare economice cu potențial de creștere la nivel național sau al comunităților unde se dezvoltă aceste investiții de cercetare.
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 179 mil. EUR;

 P5. Dezvoltarea capacității CDI a întreprinderilor mari

Scop intervenție:

 • Facilitarea cooperării între întreprinderile mari și IMM-uri pentru:
 • Identificarea de de soluții pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă mediul de afaceri, în scop de:
 • Pregătire documentații tehnice și a modelelor experimentale a produselor transferate întreprinderilor în vederea ridicării la scară;
 • Operațiunea de ridicare la scară de la nivel de laborator la nivel de stație pilot
 • Operațiunea de ridicare la scară de la nivel pilot la nivel industrial, producție “0”;
 • Consiliere;
 • Servicii de testare pentru dezvoltarea de produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite; și de implementare a sistemelor de calitate
 • Pregătirea de proiecte și pregătirea potențialilor beneficiari, finanțată prin asistență tehnică;
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 214 mil. EUR.

P6. Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic

Scop intervenție:

 • Crearea de sinergii şi coagularea eforturilor mediului academic, ale mediului economic şi autorităților publice, în vederea realizării premiselor favorabile generării unor nuclee de cunoaștere şi dezvoltării în domenii precum: inteligența artificială, tehnologii avansate și tehnologii emergente.
 • Tipurile de investiții sprijinite sub această prioritate vor fi – Proiecte strategice în domeniul tehnologiilor generice esențiale, dar și în domeniul hidrogenului – domenii de specializare inteligentă la nivel național. Ca rezultat al implementării a unor astfel de proiecte, echipate cu infrastructură de cercetare adecvată și personal corespunzător, se vor putea desfășura activități de cercetare-dezvoltare, furnizare consultanță tehnică/tehnologică, transfer tehnologic, activități de micro-producție, furnizare de servicii, precum și programe educaționale.
 • Orientativ, printre proiectele strategice se numără: Platforma Naționala de Tehnologii Avansate, beneficiar – Centrul de Cercetare pentru Știința Suprafeței si Nanotehnologie, HUB Român de Inteligenta Artificiala, beneficiar – HUB-ul Român de Inteligență Artificială, HUB Român de Hidrogen și Noi Tehnologii Energetice – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice sau Centrul International de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii – Mări (Danubius-RI).
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 400 mil.EUR.

P7. Digitalizarea în educație

Scop intervenție:

 • Creșterea nivelului de interoperabilitate al sistemelor informatice din administrația publică care sprijină crearea unui sistem standardizat, interconectat și digital, încurajând reutilizarea informațiilor și a serviciilor care există deja și care sunt disponibile prin diferite surse.
 • Investiții în echipamente de infrastructură digitală pentru creșterea interoperabilității în domeniul educației, pentru creșterea calității și a relevanței mediilor de învățare;
 • Dezvoltarea unei infrastructuri educaționale unitară, la nivel național;
 • Interconectarea bazelor de date educaționale existente si/sau în proces de dezvoltare.
 • Orientativ, printre proiectele strategice se numără: Platforma Informatica Centralizata în Educație – PICE, STEAM-TE: Știință, tehnologie și experiment în învățământul preuniversitar – dotarea de laboratoare IoT în școli și licee, conectate într-un ghid național educațional, E-LEARNING, WIRELESS CAMPUS 2.
 • Buget alocat în perioada 2021-2027:200 mil.EUR.

P8. Digitalizarea în cultură

Scop intervenție:

 • Realizarea unei baze de date complete și actualizate privind starea monumentelor din România, prin utilizarea de mijloace TIC (scanare 3D, istoric, regim juridic).
 • Digitalizare pentru cultură (echipamente și infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale, sisteme integrate, mijloace TIC, modele digitale 3D, infrastructuri informatice și soluții de tip cloud, exploatarea digitalizată).
 • Sprijin pentru realizarea proiectelor, asistență tehnică (în analiză).
 • Orientativ, printre proiectele strategice se numără: proiectele E-Patrimoniu, E-Film și E-Audiență.
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 21 mil. EUR.

P9. Digitalizarea în administrația publică centrală

Scop intervenție:

 • Finanțarea Infrastructurilor critice necesare asigurării unor servicii publice esențiale (fiscalitate, pensii, Cloud guvernamental);
 • Proiecte de digitalizare a serviciilor publice neincluse în evenimentele de viată identificate în SNADR 2020;
 • Dezvoltarea sistemelor informatice necesare pentru serviciile publice electronice asociate procedurilor administrative stabilite prin Regulamentul (UE) 2018/1724 si care nu sunt include in evenimentele de viată din SNADR;
 • Securitate cibernetică, interoperabilitate la nivelul serviciilor publice digitale aferente evenimentelor de viață
 • Susținere a procesului guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme și soluții complexe (ex: Big Data, Inteligență artificială, soluții bazate pe cloud, Supercomputer, Blockchain, Quantum Computing etc.).
 • Dezvoltare platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data – (cf. Directiva 2019/1024, PSI) in vederea punerii lor la dispoziția publicului si a reutilizării lor (ex: în economie)
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 571 mil. EUR

P 10. Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare

Scop intervenție:

 • Această prioritate de investiții își propune să promoveze utilizarea mai largă a instrumentelor financiare, respectiv să introducă instrumente financiare dedicate care să combine un instrument financiar cu granturi pentru a sprijini digitalizarea în IMM-uri (de ex: combinația de împrumut cu grant).
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 300 mil. EUR.

Indiferent de domeniul de activitate, fondurile nerambursabile constituie oportunități pe care orice antreprenor ar trebui sa le ia în considerare atunci când caută soluții de finanțare.