Blog

HomeNewsSchema de ajutor de stat pentru investitii in reducerea efectelor negative ale deseurilor

Schema de ajutor de stat pentru investitii in reducerea efectelor negative ale deseurilor

Ministerul Mediului si Administratia Fondului pentru Mediu pregateste lansarea unei noi scheme de ajutor de stat. In acest sens, un act normativ in consultare publica a fost semnat si publicat de presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu – Cornel Brezuica.

Obiectivul Schemei

Obiectivul prezentei Scheme de ajutor de stat il constituie acordarea de sprijin financiar pentru toate regiunile Romaniei in vederea:
• reducerii la minimum a efectelor negative ale deseurilor asupra sanatatii populatiei si asupra mediului;
• reducerea consumului de resurse primare;
• cresterea ratei de reciclare;
• imbunatatirea calitatii materialelor reciclate.
Se va acorda finantare nerambursabila in vederea efectuarii de investitii necesare realizarii de instalatii noi pentru sortarea, tratarea, reciclarea si valorificarea deseurilor, in vederea obtinerea de produse noi, materiale reciclate sau materii prime secundare, ceea ce va contribui la imbunatatirea protectiei mediului.

Buget & Grant

Bugetul total estimat de autoritati si alocat acestei Scheme de ajutor de stat este de aproximativ 100 mil. EUR si este valabil pana la 31 decembrie 2020. Beneficiarii vor putea depune o singura cerere de finantare pe sesiune, Administratia Fondului pentru Mediu anuntand posibilitatea mai multor sesiuni de finantare.
Autoritatile estimeaza un numar maxim de beneficiari de 100, calcul facut cu o valoare medie a finantarii per proiect de aprox. 1 mil. EUR. In aceste conditii, atat intreprinderi mari, cat si intreprinderi mici si mijlocii care sunt autorizate pentru activitati corespunzatoare reciclarii, pot accesa acest ajutor de stat.

Conditii de eligibilitate

In cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, sunt considerate eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli necesare pentru realizarea construcţiiior ce vizeaza amplasarea şi montarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate;

Instalaţii electrice, alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcţiilor);

Cheltuieli cu achiziţia şi montajul utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului;

Cheltuieli cu achizitionarea activelor necorporale.

Intensitatea ajutorului de stat

50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru SE, SV, E, Centru, SM;

35% pentru regiunea de dezvoltare Vest si judetul Ilfov;

10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru regiunea Bucuresti.

Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute mai sus se majorează dupa cum urmeaza:

cu până la 20% pentru intreprinderile mici;

cu până la 10% pentru intreprinderile mijlocii.

La OMEGA Consulting suntem specializati in atragerea de finantari nerambursabile in domeniul IT&C, industrial, resurse umane si CDI, avand o vechime de peste 15 ani in piata de consultanta. Programele in care detinem expertiza aplicata sunt fondurile europene (POC, POR, POCU, POIM si POCA), schemele de ajutor de stat si fonduri norvegiene, cu un portofoliu al investitiilor ce depaseste 150 mil. EURO.

POST A COMMENT

1 + thirteen =