Blog

HomeNewsSchema de ajutor de stat 807

Schema de ajutor de stat 807

Schema de ajutor de stat 807

Ce este schema de ajutor de stat 807/2014?

Schema de ajutor de stat, instituita prin H.G. 807/2014, este un transfer de resurse economice de la stat in mediul privat. Acest transfer se transforma intr-un avantaj economic considerabil pentru firmele care acceseaza aceasta schema de ajutor de stat, ajutorul proiectandu-se in realitatea pietei cu un efect de concurenta asupra competitorilor din intregul spatiu european.

Reglementarile ghidului solicitantului acestei scheme de ajutor de stat construiesc un cadru eficient de colaborare intre mediul privat si autoritatile publice. Aceasta colaborare se construieste prin ciclicitatea resurselor banesti injectate in piete prin aceasta schema de ajutor de stat. La randul sau, mediul privat, intoarce favorul prin creare de locuri de munca, cu alte cuvinte, cresterea aportului mediului privat la bugetul de stat prin contributii. Printr-o astfel de masura, statul exercita in economia tarii mai degraba principiul interventionismului compensator decat a celui corector. Efectele acestui mecanism se pot resimti, de exemplu, in cresterea gradului de ocupare a fortei de munca, in cresterea productiei sau in cresterea profitabilitatii enitatilor solicitante.

Aceasta schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regionala, prin realizarea de investitii initiale in active fixe de inalta tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugata mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Buget H.G. 807/2014

Bugetul maxim al schemei este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro, iar bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro. Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei, echivalentului a aproximativ 1 milion euro.

Perioada valabilitatii ajutorului de stat

Se pot emite acorduri pentru finantare in baza schemei pana la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, in limita creditelor de angajament si creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale. Plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada 2015 – 2023, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.

Cine poate accesa aceasta schema de ajutor de stat?

Vestea buna este ca pot solicita ajutor de stat in baza acestei scheme atat intreprinderi nou-infiintate cat si intreprinderi cu istoric financiar. De asemenea, sunt eligibile finantarii si IMM-urile si intreprinderile mari.

Alte criterii de eligibilitate:

• Solicitantul nu intra in categoria intreprinderilor in dificultate;
• Nu au efectuat o relocare catre unitatea in care urmeaza sa aiba loc investitia pentru care se solicita ajutorul in ultimii 2 ani anteriori inregistrarii cererii de acord pentru finantare si nu se va face o relocare pe o perioada de 2 ani dupa finalizarea investitiei;
• Au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mari decat zero in ultimul exercitiu financiar incheiat;
• Au capitaluri proprii pozitive;
• Nu au beneficiat de alte ajutoare de stat pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii;
• Necesitatea generarii de contributii la dezvoltarea regionala, prin plata de taxe si impozite la bugetul general consolidat;
• Compania beneficiara nu apartine unor actionari care detin sau au detinut in ultimii 2 ani o alta intreprindere care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care se solicita finantare.

Sectoare de activitate eligibile

Sunt eligibile investitiile care se realizeaza in toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor din tabelul de mai jos:

Cod CAEN

Denumire cod CAEN

Sectiunea A – Agricultura, silvicultura si pescuit

01

Agricultura, vanatoare si servicii anexe

02

Silvicultura si exploatare forestiera

03

Pescuitul si acvacultura

Sectiunea B – Industria extractiva

05

Extractia carbunelui superior si inferior

06

Extractia petrolului brut si a gazelor naturale

071

Extractia minereurilor feroase

0892

Extractia si aglomerarea turbei

091

Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

099

Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

Sectiunea C – Industria prelucratoare

102

Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

1101

Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

1103

Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

1104

Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare

1105

Fabricarea berii

1106

Fabricarea maltului

12

Fabricarea produselor din tutun.

131

Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

19

Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului.

2014

Fabricarea altor produse chimice organice, de baza

2051

Fabricarea explozivilor

206

Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

24

Industria metalurgica.

254

Fabricarea armamentului si munitiei

2591

Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

301

Constructia de nave si barci

304

Fabricarea vehiculelor militare de lupta

33

Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor.

Sectiunea D – Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat

35

Productia si furnizarea de energie electri si termica, gaze, apa calda si aer conditionat

Sectiunea F – Constructii

41

Constructii de cladiri.

42

Lucrari de geniu civil

4399

Alte lucrari speciale de constructii

Sectiunea G- Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor

45

Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor

46

Comert cu ridicata cu excepta comertului cu autovehicule si motociclete

47

Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor

Sectiunea H – Transport si depzitare

49

Transporturi terestre si transporturi prin conducte

50

Transporturi pe apa

51

Transporturi aeriene

522

Activitati anexe pentru transporturi

Sectiunea J – Informatii si comunicatii

60

Activitati de difuzare si transmitere de programe

61

Telecomunicatii

Sectiunea K – Intermedieri financiare si asigurari

64

Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii

65

Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii.

66

Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii

Sectiunea L – Tranzactii imobiliare

68

Tranzactii imobiliare

Sectiunea N – Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport

77

Activitati de inchiriere si leasing

78

Activitati de servicii privind forta de munca

Sectiunea O – Administratie publica si aarare; asigurari sociale din sistemul public

84

Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public

Sectiunea R – Activitati de spectacole, culturale si recreative

92

Activitati de jocuri de noroc si pariuri

93

Activitati sportive, recreative si distractive

Sectiunea S – Alte activitati de servicii

94

Activitati asociative diverse

Sectiunea T – Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic; activitati ale gsopodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu

97

Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic

98

Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu

Sectiunea U – Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

99

Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

Intensitatea finantarii

Intensitatea ajutorului de stat o reprezinta raportul dintre valoarea ajutorului si valoarea costurilor eligibile.

Pentru investitiile a caror costuri eligibile depasesc valoarea de 50 milioane euro, dar care nu depasesc valoarea maxima prevazuta pentru fiecare regiune de dezvoltare, ajutorul se calculeaza dupa formula de mai jos:

Valoarea maxima a ajutorului = R * (A + 0.50 * B+ 0 * C)

• R – intensitatea maxima a ajutorului
• A – costurile initiale eligibile in valoare de 50 milioane euro
• B – partea din costurile eligibile cuprinsa intre 50 milioane euro si 100 milioane euro
• C – partea din costurile eligibile de peste 100 milioane euro

Cu alte cuvinte, se pastreaza intensitatea aplicabila regiunii in care se face investitia pentru costurile eligibile cuprinse intre 50 milioane de euro si 100 milioane euro, iar costurile eligibile de peste 100 milioane euro vor fi considerate eligibile doar prin natura intrinseca a acestora, nefiind, insa, finantate.

Exemple de calcul

1) Pentru o intreprindere din regiunea Nord-Est (50% intensitate) care solicita ajutor pentru o investitie totala de 3 milioane euro, unde valoarea costurilor eligibile este de 2 milioane euro, ajutorul de stat se determina dupa cum urmeaza:

Grant = valoarea totala a costurilor eligibile x intensitate
= 2 milioane euro * 50%
= 1 milion euro

2) Pentru o intreprindere din regiunea Centru (50% intensitate) care solicita ajutor pentru o investitie totala de 120 milioane euro, unde valoarea costurilor eligibile este de 120 milioane euro, ajutorul de stat se determina dupa cum urmeaza:

Grant = intensitatea maxima a ajutorului aplicabila regiunii centru * (costurile initiale eligibile in valoare de 50 milioane euro + partea din costurile eligibile cuprinsa intre 50 milioane euro si 100 milioane euro * 50% + partea din costurile eligibile de peste 100 milioane euro * 0
= 50% * (50 milioane euro + 50 milioane euro * 50% + 20 milioane euro * 0)
= 50% * 75 milioane euro
= 37.5 milioane euro

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale:

Sunt eligibile constructiile de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de constructii. Valoarea maxima a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizarii constructiilor nu poate depasi standardul de cost de 1.650 lei/mp. Cheltuielile aferente realizarii de constructii care depasesc valoarea standardului de cost sunt considerate neeligibile.

Cheltuielile cu chiria constructiilor aferente investitiei initiale inregistrate pe perioada realizarii planului de investitii, unde valoarea maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 22 lei/mp/luna;

Instalatii tehnice, masini si echipamente noi clasificate conform Hotararii Guvernului nr. 2.139/2004.

• Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale, in limita amaxim 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei.
1. Brevete
2. Licente
3. Know – how/ drepturi de proprietate intelectuala.

Cheltuieli neeligibile

◦ Costurile fara T.V.A. aferente proiectului de investitii si incluse in patrimoniul intreprinderii in urma achizitionarii de active corporale si necorporale/inchirierea constructiilor, care nu indeplinesc conditiile de a fi considerate cheltuieli eligibile in conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat. Cheltuielile neeligibile nu sunt finantate cu ajutor de stat.
◦ achizitia, modernizarea si reabilitarea de constructii;
◦ valoarea constructiilor carora nu li se aplica standardul de cost;
◦ valoarea constructiei care depaseste standardul de cost de 1.650 lei/mp arie desfasurata;
◦ costurile aferente chiriei care depasesc valoarea de 22 lei/mp/luna;
◦ tipurile de constructii care nu se incadreaza in STAS 4908-85 “Cladiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume conventionale” (ex.: platforme, drumuri, etc.)
◦ nu sunt eligibile activele corporale de natura instalatiilor tehnice, masini si echipamente care:
– nu se incadreaza in clasificarea prezentata in Hotararea Guvernului Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare; sau
– nu au valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe stabilita conform prevederilor legale in vigoare; sau
– nu sunt noi.
• achizitia de mobilier si mobilier industrial, decoratiuni, mijloace de transport inmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatura birotica, truse de scule, dulapuri/carucioare cu scule, etc.,
cheltuielile cu transportul, montajul instalatiilor tehnice, masinilor si echipamentelor

Indicatorii proiectului

• Mentinerea in stare de functionare investitia initiala realizata, pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data finalizarii acesteia.
• In cazul in care, pe perioada celor 5 ani se constata uzura fizica sau morala a activelor aferente investitiei initiale realizate, este permisa inlocuirea acestora, in vederea asigurarii continuitatii activitatii finantate.
• Indicatori cantitativi
• Indicatorul calitativ – Contributia intreprinderii la cresterea economica si dezvoltarea regionala.

Contributia la dezvoltarea regionala reprezinta valoarea contributiilor la dezvoltarea regionala de natura taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investitiei initiale si locurilor de munca create direct de aceasta, platite efectiv de intreprinderea beneficiara de ajutor de stat pe parcursul implementarii si 5 ani de la data finalizarii acesteia
Cuantumul contributiilor la dezvoltarea regionala aferente investitiei pentru care se solicita finantarea se calculeaza conform legislatiei aplicabile la momentul depunerii cererii de acord pentru finantare.

ATENTIE! Ajutorul de stat solicitat nu poate depasi valoarea totala a contributiilor la dezvoltarea regionala aferente investitiei pentru care se solicita finantarea.

Nu te costa nimic sa afli daca esti eligibil! Demarează un proiect cu fonduri nerambursabile și dezvoltă-ți afacerea! Pentru o initia acest proces, contactează-ne aici!

La OMEGA Consulting suntem specializati in atragerea de finantari nerambursabile in domeniul industrial, IT&C, resurse umane si CDI, avand o vechime de peste 15 ani in piata de consultanta. Programele in care detinem expertiza aplicata sunt scheme de ajutor de stat, fonduri europene (POC, POR, POCU, POIM si POCA), fonduri norvegiene si, cu un portofoliu al investitiilor ce depaseste 100 mil. EURO.

POST A COMMENT

3 × 3 =