Blog

HomeNewsRecomandari si solutii pentru un proiect POR 2.2 competitiv

Recomandari si solutii pentru un proiect POR 2.2 competitiv

Succesul unui proiect depinde in mare masura de importanta si atentia acordata estimarii obiective a punctajului, facuta pe baza grilei de evaluare tehnica si financiara a programului.

Pentru Programul Operational Regional, Axa 2, Apelul de proiecte din cadrul prioritatii de investitii 2.2 – IMM in regiunile Sud Est, Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia punctarea unui proiect a fost impartita in in 4 mari categorii de punctaj:

1. Contributia proiectului la realizarea obiectivului prioritatii de investitie:

a. Domeniu de activitate;
b. Caracterul inovativ;
c. Tipul de activitate propusa de investitie
d. Previzionarea economico-financiara ca urmare a implementarii proiectului in anul 2 de monitorizare;

i. Rata solvabilitatii generale;
ii. Rata rentabilitatii financiare.

2. Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului:

a. Capacitatea economico-financiara in anul anterior momentului depunerii cererii de finantare

i. Rata solvabilitatii generale;
ii. Rata rentabilitatii financiare;
iii. Rata de crestere a profitului;

b. Calitatea planului de afaceri

3. Respectarea principiilor privid dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea

a. Investitia include masuri de imbunatatire a calitatii mediului si de crestere a eficientei energetice;
b. Investitia include masuri de asigurare a egalitatii de sanse.

4. Concentrarea strategica a investitiilor

In consecinta, OMEGA Consulting va prezina explicatii succinte ale acestor criterii de punctare.
1.

a. Autoritatile de management au clasificat importanta si necesitatea finantarii domeniilor dupa cum urmeaza:

• industriea prelucratoare si sectorului de constructii – 15 puncte;
• activitatile de editare, tiparire, de difuzare si transmitere, de publicitate si cele din domeniul IT – 10 puncte;
• activitatile farma si medicale, pentru cele de creare a facilitatilor de cazare si a activitatilor sportive cat si pentru activitatile de distributie a apei, salubritate, gestionare a          deseurilor si de decontaminare – 5 puncte.

In aceste conditii, domeniul de activitate repezinta un factor principal de stabilire a competitivitatii si aduce proiectului un maxim de 15 puncte.

b. Competitivitatea ideii de proiect este de asemenea foarte importanta si poate fi valorificata in puncte astfel (6 puncte max.):

• Daca investitia propusa prin proiect presupune atat introducerea unui nou produs/serviciu cat si introducerea unui nou proces din care sa rezulte produse noi sau semnificativ imbunatatite, se pot obtine 6 puncte;
• Daca nivelul inovativ se rezuma doar la introducerea unui nou produs/ serviciu dar fara process nou de productie, se obtin 4 puncte;
• Daca proiectul implica inovatie doar la nivel de proces, se obtin 2 puncte.

c. Daca proiectul prevede realizarea de investitii in activități de internaționalizare, activitați de (re)certificare a unui sistem de management, activități de (re)certificare a unui produs/serviciu/process si achiziție de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, proiectului i se va mai adauga un maxim de 21 de puncte dupa cum urmeaza:

• Pentru activitati de internationalizare – 6 puncte;
• Pentru activitati de (re)certificare a cel putin unui system de management – 4 puncte;
• Pentru activitati de (re)certificare a unui produs/serviciu/process – 6 puncte;
• Pentru achizitie de active necorporale (minim 45 mii lei) – 5 puncte.

d. Previzionarea economico-financiara ca urare a implementarii proiectului, la finalul celui de-al doilea exercitiu financiar complet, dupa implementarea investitiei, poate primi pana la 12 puncte dupa cum urmeaza:

• Rata sovabilitatii generale (Active totale/ Datorii totale)

i. >=4 – 6 puncte;
ii. >=3 si <4 – 3 puncte;
iii. >=2 si <3 – 2 puncte;
iv. <2 – 0 puncte.

• Rata rentabilitatii financiare – ROE (Rezultat net/ Capitaluri proprii)

i. >=7% – 6 puncte;
ii. >=6% si <7% – 3 puncte;
iii. >=5% si <6% – 2 puncte;
iv. <5% – 0 puncte.

2. Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului insumeaza in grila de punctaj 33 de puncte structurate astfel:

a. Capacitatea economico-financiara in anul anterior momentului depunerii cererii de finantare

i. Rata sovabilitatii generale (Active totale/ Datorii totale)

a) >=2 – 6 puncte;
b) >=1,5 si <2 – 3 puncte;
c) >=1 si <1,5 – 1 punct;
d) <1 – 0 puncte.

ii. Rata rentabilitatii financiare – ROE (Rezultat net/ Capitaluri proprii)

a) >=5% – 6 puncte;
b) >=3% si <5% – 3 puncte;
c) >=1% si <3% – 1 punct;
d) <1% – 0 puncte.

i. Rata de crestere a profitului din exploatare (inregistrat in N fata de N-1, unde N este anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare)

a) >=20% – 6 puncte;
b) >=10% si < 20% – 3 puncte;
c) >= 0 si < 10% – 1 punct;
d) <0% – 0 puncte.

b. Calitatea planului de afaceri se va puncta cu maxim 15 puncte astfel:

i. Costurile investitiei sut suficient fundamentate prin intermediul ofertelor de pret, cataloagelor, website-urilor, sau orice alte surse verificabile – max. 4 puncte;
ii. Proiectiile veniturilor si cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte – max. 4 puncte;
iii. Analiza pietei demonstreaza existenta cererii pentru produsele/ serviciile oferite, identifica avantajele deosebite fata de cele ale competitorilor, prezinta competitorii, produsele similar, cota de piata – max. 4 puncte;
iv. Strategia de marketing este realizabila in conditiile resurselor disponibile – max. 2 puncte.

c. Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerintelor minime, expres mentionate in modelul standard din ghid – max. 1 punct.

3. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, devine un “must” al proiectului, prin prisma faptului ca AM POR a decis sa acorde 10 puncte proiectelor care indeplinesc urmatoarele criterii:

a. Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice prin:

i. utilizarea surselor regenerabile de energie – 2 puncte;
ii. retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic – 2 puncte;
iii. minimizarea la sursă a deșeurilor generate – 2 puncte.

b. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament prin:

i. adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilităţi – 2 puncte;
ii. angajarea de persoane din categorii defavorizate – 2 puncte.

4. Concentrarea strategica a investitiilor mai aduce cate 3 puncte prin:

a. Propunerea unui proiect in baza unei Strategii de Dezvoltare Locala selectate in cadrul axei prioritare 7 POR – 1 punct;
b. Proiectul se incadreaza intr-o strategie integratade dezvoltare urbana (SUD) dinantabila in cadrul axei prioritare 4 POR – 1 punct;
c. Societate propune un proiect in baza unei alte strategii de dezvoltare locala/ nationala – 1 punct.

Daca indepliniti toate conditiile prezentate anterior, calitatea planului de afaceri ramane elementul definitoriu al unui proiect. Valorificarea acestui criteriu consta in alegerea unei firme de consultanta cu experienta, care a dovedit de-a lungul timpului ca proiectele pe care le-a realizat au obtinut punctaj maxim.

Pentru a avea o sansa reala de finantare este important ca in etapa de auto-evaluare a eligibilitatii solicitantului, inainte de scrierea aplicatiei proiectului, scoringul proiectului sa fie estimat obiectiv, in accord cu grila de evaluare.

Inainte de demararea proiectului, echipa societatii OMEGA Consulting va poate ajuta sa realizati o evaluare solida a competitivitatii companiei/ proiectului, prin estimarea punctajului care se poate obtine, prin identificarea criteriilor vulnerabile si indicarea unor variante de optimizare a lor.

POST A COMMENT

19 − seventeen =