Blog

HomeNewsPrezentarea Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021 – 2027

Prezentarea Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021 – 2027

Continuăm seria noastră de prezentări pe tema noului cadru financiar cu Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) pentru perioada de programare 2021 – 2027.

Acest Program Operațional propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării/specializării inteligente și în domeniul digitalizării, finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente financiare cu respectarea regulilor de ajutor de stat, după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național.

Programul Operațional POCIDIF 2021-2027 dispune de un buget total estimat de 2,143 mld. EUR adresându-se unei palete variate de beneficiari (precum: instituții de învățământ, institute de cercetare-dezvoltare, IMM-uri și întreprinderi mari, administrația publică centrală etc.), pentru a asigura finanțarea intervențiilor urmărite prin cele 10 priorități de investiții pe care acest program le abordează.

În cele ce urmează prezentăm, pe scurt, fiecare prioritate de investiții pentru a ne contura o imagine de ansamblu a Programului Operațional:

P1. Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi internațional

Scop intervenție :

 • Crearea de sinergii cu Programul Orizont Europa și alte programe și inițiative europene;
 • Dezvoltarea de mecanisme suport pentru facilitarea participării actorilor CDI din RO la proiectele europene care susțin crearea de parteneriate;
 • Pregătirea de proiecte mature și de calitate sprijinită prin centrele suport/alte mecanisme;
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 57 mil. EUR;

P2. Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile de inovare

Scop intervenție:

 • Susținerea de soluții propuse de Consorții CDI pe teme complexe definite de industrie (IMM și întreprinderi mari) sau de interes național;
 • Susţinere pentru activităţi de CDI (toate fazele de la idee la piață), pe domenii de specializare inteligentă naționale;
 • Sprijin pentru pregătirea de proiecte, precum și pregătirea potențialilor beneficiari prin asistență tehnică.
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 43 mil. EUR;

P3. Dezvoltarea capacității de CDI a organizațiilor de cercetare – universități

Scop intervenție:

 • Dezvoltarea/Modernizarea de laboratoare, inclusiv dotarea acestora;
 • Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare;
 • Identificarea de către INCD-uri/ICAR-uri de soluții la provocările mediului de afaceri, utilizând infrastructurile CDI existente și sprijin pentru:
 • Pregătire documentații tehnice și a modelelor experimentale a produselor transferate întreprinderilor în vederea ridicării la scară realizată în parteneriat (de la TRL3 la TRL5; de la TRL5 la TRL7)
 • Transfer de cunoștințe și tehnologie la sediul organizației de cercetare
 • Consiliere
 • Servicii de testare și de implementare a sistemelor de calitate
 • Dezvoltarea infrastructurilor de CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor CDI actualizat:
 • Crearea/modernizarea infrastructurii CDI, inclusiv dotarea cu echipamente
 • Asigurarea resursei umane specializate
 • Realizarea activităților CDI și a celor conexe
 • Realizarea de parteneriate, colaborări, acorduri de dezvoltare comună
 • Înființarea de spin-off-uri
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 157 mil. EUR;

P4. Dezvoltarea capacității CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor

Scop intervenție:

 • Creșterea capacității de CI și de transfer de cunoștințe a INCD-urilor/ICAR-urilor prin crearea sau modernizarea unor centre/ laboratoare/ instalații de cercetare, care pot deservi cerințele de inovare ale întreprinderilor din sectoare economice cu potențial de creștere la nivel național sau al comunităților unde se dezvoltă aceste investiții de cercetare.
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 179 mil. EUR;

 P5. Dezvoltarea capacității CDI a întreprinderilor mari

Scop intervenție:

 • Facilitarea cooperării între întreprinderile mari și IMM-uri pentru:
 • Identificarea de de soluții pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă mediul de afaceri, în scop de:
 • Pregătire documentații tehnice și a modelelor experimentale a produselor transferate întreprinderilor în vederea ridicării la scară;
 • Operațiunea de ridicare la scară de la nivel de laborator la nivel de stație pilot
 • Operațiunea de ridicare la scară de la nivel pilot la nivel industrial, producție “0”;
 • Consiliere;
 • Servicii de testare pentru dezvoltarea de produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite; și de implementare a sistemelor de calitate
 • Pregătirea de proiecte și pregătirea potențialilor beneficiari, finanțată prin asistență tehnică;
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 214 mil. EUR.

 P6. Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic

Scop intervenție:

 • Crearea de sinergii şi coagularea eforturilor mediului academic, ale mediului economic şi autorităţilor publice, în vederea realizării premizelor favorabile generării unor nuclee de cunoaştere şi dezvoltării în domenii precum: inteligenţa artificială, tehnologii avansate și tehnologii emergente.
 • Tipurile de investiții sprijinite sub această prioritate vor fi – Proiecte strategice în domeniul tehnologiilor generice esențiale, dar și în domeniul hidrogenului  – domenii de specializare inteligentă la nivel național. Ca rezultat al implementării a unor astfel de proiecte, echipate cu infrastructură de cercetare adecvată și personal corespunzător, se vor putea desfășura activități de cercetare-dezvoltare, furnizare consultanță tehnică/tehnologică, transfer tehnologic, activități de micro-producție, furnizare de servicii, precum și programe educaționale.
 • Orientativ, printre proiectele strategice se numără: Platforma Naționala de Tehnologii Avansate, beneficiar – Centrul de Cercetare pentru Știința Suprafeței si Nanotehnologie,  HUB Român de Inteligenta Artificiala, beneficiar – HUB-ul Român de Inteligență Artificială, HUB Român de Hidrogen și Noi Tehnologii Energetice – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice sau Centrul International de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii – Mări (Danubius-RI).
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 400 mil.EUR.

P7. Digitalizarea în educație

Scop intervenție:

 • Creșterea nivelului de interoperabilitate al sistemelor informatice din administrația publică care sprijină crearea unui sistem standardizat, interconectat și digital, încurajând reutilizarea informațiilor și a serviciilor care există deja și care sunt disponibile prin diferite surse.
 • Investiții în echipamente de infrastructură digitală pentru creșterea interoperabilității în domeniul educației, pentru creșterea calității și a relevanței mediilor de învățare;
 • Dezvoltarea unei infrastructuri educationale unitară, la nivel național;
 • Interconectarea bazelor de date educaționale existente si/sau in proces de dezvoltare.
 • Orientativ, printre proiectele strategice se numără: Platforma Informatica Centralizata in Educație – PICE, STEAM-TE: Știință, tehnologie și experiment în învățământul preuniversitar – dotarea de laboratoare IoT în școli și licee, conectate într-un ghid național educațional, E-LEARNING, WIRELESS CAMPUS 2.
 • Buget alocat în perioada 2021-2027:200 mil.EUR.

P8. Digitalizarea în cultură

Scop intervenție:

 • Realizarea unei baze de date complete și actualizate privind starea monumentelor din România, prin utilizarea de mijloace TIC (scanare 3D, istoric, regim juridic).
 • Digitalizare pentru cultură (echipamente și infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale, sisteme integrate, mijloace TIC, modele digitale 3D, infrastructuri informatice și soluții de tip cloud, exploatarea digitalizată).
 • Sprijin pentru realizarea proiectelor, asistență tehnică (în analiză).
 • Orientativ, printre proiectele strategice se numără: proiectele E-Patrimoniu, E-Film și E-Audiență.
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 21 mil. EUR.

P9. Digitalizarea în administrația publică centrală

Scop intervenție: 

 • Finanțarea Infrastructurilor critice necesare asigurării unor servicii publice esențiale (fiscalitate, pensii, Cloud guvernamental);
 • Proiecte de digitalizare a serviciilor publice neincluse in evenimentele de viată identificate in SNADR 2020;
 • Dezvoltarea sistemelor informatice necesare pentru serviciile publice electronice asociate procedurilor administrative stabilite prin Regulamentul (UE) 2018/1724 si care nu sunt include in evenimentele de viată din SNADR;
 • Securitate cibernetică, interoperabilitate la nivelul serviciilor publice digitale aferente evenimentelor de viață
 • Susținere a procesului guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme și soluții complexe (ex: Big Data, Inteligență artificială, soluții bazate pe cloud, Supercomputer, Blockchain, Quantum Computing etc.).
 • Dezvoltare platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data – (cf. Directiva 2019/1024, PSI) in vederea punerii lor la dispoziția publicului si a reutilizării lor (ex: in economie)
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: 571 mil. EUR

P 10. Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare

Scop intervenție:

 • Această prioritate de investiții își propune să promoveze utilizarea mai largă a instrumentelor financiare, respectiv să introducă instrumente financiare dedicate care să combine un instrument financiar cu granturi pentru a sprijini digitalizarea în IMM-uri (de ex:combinația de împrumut cu grant).
 • Buget alocat în perioada 2021-2027: Prioritatea de investiții 10 dispune de un buget alocat de 300 mil. EUR în perioada de programare 2021-2027.

Informațiile prezentate în acest material au la bază Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, ultima versiune disponibilă pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, vă rugăm să accesați aici.