Blog

HomeNewsPana la 6 mil. euro prin POR 2.2 – lansare ghid consultativ

Pana la 6 mil. euro prin POR 2.2 – lansare ghid consultativ

POR 2.2 se relanseaza!

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a publicat, în data de 14.05.2020, varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”- un nou apel de proiect

Regiunile de dezvoltare in cadrul carora se pot solicita finantari conform ghidului in consultare publica sunt:

  • Nord Est
  • Sud Est
  • Sud Muntenia
  • Sud Vest Oltenia
  • Vest
  • Nord Vest
  • Centru

Eligibilitate

Solicitantul trebuie sa fie o societate care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural. Compania trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale de eligibilitate:
• Nr. angajati: 3 – 249;
• Profit din exploatare in anul anterior depunerii;
• Vechime: cel putin un an fiscal integral, fara activitate suspendata.

Buget

Acest apel de proiecte are la acest moment o alocare de 150 milioane de euro (contribuția FEDR și Buget de stat), în funcție de interesul manifestat de beneficiari și de numărul proiectelor depuse există posibilitatea identificării de alocari suplimentare de până la 550 milioane euro.

Regiunea de dezvoltare Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Mil. euro 26,265 22,290 23,610 17,955 17,655 21,495 20,730

Intensitatea finantarii si grantul

Vesti bune pentru companiile care vor sa acceseze aceasta linie de finantare. Nivelul intensitatii maxime a ajutorului ramane cu o valoare foarte ridicata, atat pentru IMM-uri cat si pentru intreprinderile mijlocii din mediul rural. Astfel, avem urmatoarele intensitati:

Categoria IMM/

Regiunea de dezvoltare

Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Întreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Întreprinderi mici 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%

Conform variantei Ghidului solicitantului supusa consultarii publice, valoarea finantarii nerabursabile solicitate va fi de minimum 2 mil. euro si maximum 6 mil. euro, echivalent in lei la cursul de schimb Infoeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Actiunile finantate de acest apel

• Construirea sau extinderea spațiilor de producție/servicii;
• Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare
on-line;

Principalele categorii de cheltuieli eligibile sunt:

• cheltuieli pentru constructii, extindere a spatiilor de productie/ prestare servicii si instalatii;
• dotari cu utilaje, echipamente tehnologice inclusiv echipamente specifice obtinerii de economie de energie;
• cheltuieli pentru amenajarea terenului;
• cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
• cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
• cheltuieli cu activitati de publicitate;
• cheltuieli cu activitati de audit financiar extern.

Lista cu documente informative:

OMEGA Consulting este in permanenta deschidere pentru clientii sai. Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta aici!