Blog

HomeNewsPana la 6 mil. EURO Finantari Nerambursabile prin POR 2.2 (lansare oficiala)

Pana la 6 mil. EURO Finantari Nerambursabile prin POR 2.2 (lansare oficiala)

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a publicat, în data de 28.08.2020, varianta finala a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”- un nou apel de proiect.

Regiunile de dezvoltare in cadrul carora se pot solicita finantari conform ghidului sunt:

 • Nord Est
 • Sud Est
 • Sud Muntenia
 • Sud Vest Oltenia
 • Vest
 • Nord Vest
 • Centru

Eligibilitate

Solicitantul trebuie sa fie o societate care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural. Compania trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale de eligibilitate:

 • Profit din exploatare in anul anterior depunerii;
 • Vechime: cel putin un an fiscal integral, fara activitate suspendata.

Buget

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 150 mil. Euro.

Regiunea de dezvoltare Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Mil. euro 26,265 22,290 23,610 17,955 17,655 21,495 20,730

Intensitatea finantarii si grantul

Vesti bune pentru companiile care vor sa acceseze aceasta linie de finantare. Nivelul intensitatii maxime a ajutorului ramane cu o valoare foarte ridicata, atat pentru IMM-uri cat si pentru intreprinderile mijlocii din mediul rural. Astfel, avem urmatoarele intensitati:

Categoria IMM/

Regiunea de dezvoltare

Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Întreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Întreprinderi mici 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%

Conform variantei finale a Ghidului solicitantului, valoarea finantarii nerabursabile solicitate va fi de minimum 1,5 mil. euro si maximum 6 mil. euro, echivalent in lei la cursul de schimb Infoeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Actiunile finantate de acest apel

 • Construirea sau extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare
  on-line;

Principalele categorii de cheltuieli eligibile sunt:

 • cheltuieli pentru constructii, extindere a spatiilor de productie/ prestare servicii si instalatii;
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
 • cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 • cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
 • cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
 • cheltuieli cu activitati de publicitate;
 • cheltuieli cu activitati de audit financiar extern.

Lista cu documente informative:

OMEGA Consulting este in permanenta deschidere pentru clientii sai. Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta aici!