Blog

HomeAntreprenoriatOMEGA Consulting – Antreprenoriat

OMEGA Consulting – Antreprenoriat

Informare privind activitatea de realizare a modulelor de antreprenoriat in cadrul proiectui „Atragerea de candidati (viitori studenti) la invatamantul tertiar universitar ingineresc si pregatirea lor pentru cerintele pietei muncii actuale”, POCU/379/6/21/124651

In cadrul proiectului: Atragerea de candidati (viitori studenti) la invatamantul tertiar universitar ingineresc si pregatirea lor pentru cerintele pietei muncii actuale”, POCU/379/6/21/124651, cofinatat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6: „Educatie si competentePartener 6 Omega Trust SRL va realiza module de antreprenoriat impreuna cu parteneri proiectului: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (lider), Universitatea Politehnica din Bucuresti/Facultatea de Automatica si Calculatoare (partenerul 2), Universitatea „Dunarea De Jos” din Galati (Partenerul 3), Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava  (Partenerul 4) si Universitatea din Oradea (Partenerul 5). in cadrul subactivitatii „A1.2-Proiectarea si implementarea programelor de studii noi si/sau redefinite, inclusiv furnizarea cursului antreprenorial aplicativ (cu statut de discipline optionale sau facultative)”.

Modulele de antreprenoriat sunt furnizate in cadrul ofertelor complementare si vor capata statutul de curs facultativ sau optional pana la finalizarea perioadei de implementare a proiectului asa cum este precizat in cadrul cererii de finantare. Obiectivele specifice care stau la baza acestei subactivitati sunt OS 6.7 – Cresterea participarii la invatamantul tertiar universitar si non-universitare organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate in special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile si O.S.6.10 – Diversificarea ofertelor educationale in invatamantul tertiar universitar si non-universitar tehnic organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate corelate cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC si SNCD.

Prin realizarea modulelor de antreprenoriat se urmareste atingerea rezultatelor:

  • RA12.1 – Actualizare si/sau elaborare de oferte de studii complementare pentru licenta care sa duca la diminuarea ratei de abandon a studiilor universitare;
  • RA12.2 – Minim 5 oferte de studii complementare (minim o oferta de studii complementara la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate);
  • RA12.3 – Minim 5 cursuri/ 5 module de antreprenoriat inclus in ofertele de studii completare dezvoltate in proiect (minim un curs/modul de antreprenoriat proiectat si derulat la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate).

Publicarea periodica a articolelor reprezinta pentru OMEGA Trust instrumentul principal prin care ofera societatii informatii valoroase din mediul antreprenorial, informatii de care se pot folosi noii antreprenori din piata romaneasca.

OMEGA Trust se angajeaza la a face cunoscute marile provocari la care va poate supune un nou business. Se doreste realizarea unui mediu deschis pentru antreprenorii din Romania in care toate informatii precum starea mediului privat din Romania, domenii de interes, modalitati de finantare, etc., sa poata fi la indemana noilor antreprenori.

Mai multe informatii pentru grupul tinta, viitorii antreprenori veti gasi in cadrul articolelor publicate aici pe pagina (https://www.omega-consulting.ro/antreprenoriat/), cat si pe pagina proiectului http://pocu124651.utcb.ro/