Blog

HomeNewsNoi surse de finanțare pentru IMM-urile afectate de SARS-COV2

Noi surse de finanțare pentru IMM-urile afectate de SARS-COV2

Ținând cont că IMM-urile s-au confruntat pe perioada declarării stării de urgență cu probleme de natura lipsei consumatorilor, lipsei fluxului de stocuri, șomajului tehnic sau chiar interzicerii activității desfașurate prin ordonanța militară, iar economia romanească este într-un blocaj al activitatilor economice la nivel național, Guvernul Romaniei adoptă o ordonanță de urgență ce reglementează 3 scheme de ajutor financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Astfel, ordonanța de urgență prezintă cele 3 scheme de ajutor după cum urmează:

 1. Microgranturi 
 2. Granturi pentru capital de lucru 
 3. Granturi pentru investiții

Cele 3 forme de sprijin din fonduri externe nerambursabile se vor acorda prin Programul Operațional Cometitivitate (POC) 2014 – 2020 pentru care Ministerul Fondurilor Europene (MFE) indeplinește funcția de Autoritate de Management (AM) și furnizor de ajutor de stat.

Grant & Buget 

Microgranturi

Microgranturile vor avea valoarea de 2 mii euro și se vor acorda sub forma de sumă forfetară. Fondurile alocate pentru acordarea acestora sunt in valoare totală de 100 mil. eur, din care 85 mil eur de la bugetul POC și 15 mil euro din cofinanțarea bugetului de stat.

Granturi pentru capital de lucru

Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizaează pe baza de cota procentuală din cifra de afaceri. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5 mii și 13.5 mii euro, valoarea grantului este de 2 mii euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.5 mii euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri, dar nu poate depăși suma de 150 mii euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri de peste 1 mil. euro, valoarea maxima a ajutorului va fi plafonul setat pentru aceasta schemă, respectiv 150 mii euro.

Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350 mil euro, din care 265 mii din fonduri externe nerambursabile și 42.5 mil din bugetul de stat, iar coparticiparea beneficiarilor fiind de 42.5 mil euro.

Granturi pentru investitii 

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar ți au o valoare cuprinsă între 50 mii euro si 200 mii euro, în funcție de nevoile de finanțare. Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investțiilor sunt în valoare de 550 mil euro din care 415.8 mil euri se alocă din bugetul POC și 62.3 cofinanțare de la bugetul de stat, iar 71.7 euro contribuție proprie.

Beneficiari eligibili

Microgranturi

 • micro-întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă;
 • pfa-urile, ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute la anexa nr. 1;
 • pfa-urile/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene

Granturi pentru capital de lucru

IMM-urile din domeniile de activitate:

 • restaurante
 • hoteluri
 • cafenele
 • servicii din domeniul transporturilor
 • agenții de turism
 • dituri/ librării/ biblioteci
 • precum și al organizări de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Granturi pentru investitii 

 • Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 • Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 • Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 • Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 • Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 • Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 • Servicii de reparații și întreținere;
 • Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • Confecții metalice/lemn/mobilier;
 • Confecții textile/pielărie;
 • Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 • Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 • Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 • Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 • Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;
 • Tehnologia informației și inteligență artificială;
 • Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;
 • Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior.

Conditii de eligibilitate

Conditii eligibilitate pentru acordarea de microgranturi

 • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;
 • au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția persoanelor fizice autorizate, ONG-urilor cu activitate economica din domeniile eligibile, persoanelor fizice autorizate/ cabinete medicale individuale din domeniul sanatatii, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19.
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Conditii eligibilitate pentru acordarea de granturi pentru capital de lucru

 • au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Conditii eligibilitate pentru acordarea de granturi pentru investitii 

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/ curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile in cadrul schemei de microgranturi 

 • stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități;
 • chiria;
 • servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție;
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice.

Cheltuieli eligibile in cadrul schemei de granturi pentru capital de lucru

 • stocuri de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități;
 • chiria;
 • achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;
 • echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 • achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 • achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

Cheltuieli eligibile in cadrul schemei de granturi pentru investitii

 • realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echip. inclusiv echip. IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din val. eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, as. tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 •  realizarea de depozite de echip. medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 • echip. inclusiv echip. IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.