Blog

HomeNewsModificarile propuse de Guvern asurpa Schemei de ajutor de stat reglementata de H.G. Nr. 807/2014

Modificarile propuse de Guvern asurpa Schemei de ajutor de stat reglementata de H.G. Nr. 807/2014

Guvernul Romaniei a propus spre consultare publica un proiect de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie. Documentul poate fi consultat integral aici.

Principalele modificari propuse sunt:

 • prelungirea perioadei in care se pot emite acorduri pentru finantare pana in anul 2023, corespunzator prelungirii perioadei de valabilitate a Regulamentului 651/2014;
 • prelungirea pana in anul 2028 a perioadei in care se poate efectua plata ajutorului de stat, tinand cont de faptul ca perioada de implementare a investitiei poate fi mai mare de 3 ani;
 • introducerea mentiunilor privind stabilirea intensitatii brute a ajutorului de stat in perioada 2021 2023 prin hartile regionale aprobate de Comisia Europeana pentru aceasta perioada conform prevederilor din Comunicarea Comisiei;
 • introducerea sintagmei agricole in vederea clarificarii prevederii referitoare la sectorul productiei primare exclus de Regulamentul 651 /2014;
 • eliminarea prevederii referitoare la publicarea bugetului ramas neutilizat din bugetul anual alocat schemei sau bugetul suplimentat si data reluarii procedurii de inregistrare a cererilor de acord pentru finantare , avand in vedere ca depunerea este continua pana la utilizarea bugetului total al schemei;
 • introducerea posibilitatii ca intreprinderea sa solicite extinderea perioadei de mentinere a investitiei cu pana la maximum 2 ani in vederea indeplinirii mentiuni lor speciale din acord in contextul perturbarii activitatii datorita pandemiei generate de coronavirus;
 • eliminarea modalitatii de stabilire a cheltuielilor eligibile din categoria constructii pe baza standardului de cost, avand in vedere ca standardul de cost a fost stabilit in anul 2010 prin Ordin comun al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru H.G. nr. 1680/2008, acesta fiind preluat si pent ru H.G. nr. 807/2014. Ulterior, au fost primite semnale din partea mediului de afaceri referitor la faptul ca in cazul realizarii constructiilor pretul pe metrul patrat a evoluat, iar standardul de cost prevazut de HG 807/2014 acopera o foarte mica parte din valoarea cheltuielilor incadrate in aceasta categorie;
 • eliminarea prevederii privind restituirea cererilor de acord pentru finantare inregistrate dupa data epuizarii bugetului anual alocat , avand in vedere ca depunerea este continua , iar in cazul epuizarii bugetului anual se pot emite proiecte de accord pentru finantare;
 • introducerea posibilitatii depunerii certificatului constatator si si in varianta elelectronica;
 • uniformizarea in stabilirea termenelor in zile lucrătoare atat pentru Ministerul Finanrelor Publice cat si pentru solicitant, la recomandarea Curtii de Conturi;
 • majorarea termenului pentru demararea investitiei de la 4 la 6 luni, datorita contextului economic mondial;
 • eliminarea termenului de depunere a cererilor de plata pana la data de 30 septembrie a fiecarui an si notificarii privind realocarea sumelor in anii următori, avand in vedere posibilitatea existentei unor termene lungi de realizare/livrare a activelor, cu impact asupra realizarii investitiei in parametrii asumați;
 • introducerea unor termene de analiza de catre Ministerul Finantelor Publice pentru cererea de plata;
 • clarificarea modalitatii de restituire a sumelor incasate necuvenit;
 • clarificarea cerintelor privind Raportul de finalizare a investitiei;
 • clarificarea posibilitatii solicitarii unor informatii suplimentare in vederea solutionarii cererilor privind modificarea calendarului, precum si stabilirea unui termen de raspuns pentru societate;
 • stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finantare pentru asigurarea surselor de finantare si demonstrarea situatiei juridice a locatiei, avand in vedere ca procesul de perfectare a documentelor juridice in contextul actual poate intintarzia depunerea cererii de acord pentru finantare, precum introducerea unor prevederi privind revocarea acordului pentru finantare in cazul nerespectarii acestor termene;
 • eliminarea anumitor indicatori cantitativi nerelevanti in procesul de analiza, in vederea flexibilizarii accesului la finantare a operatorilor economici;
 • eliminarea indicatorului calilitativ Impactul acordarii ajutorului de stat asupra mediului concurential;
 • eliminarea formularelor si introducerea acestora in Ghidul solicitantului sau in Ghidul de plata;

OMEGA Consulting apreciaza ca modificarile aduse de Guvern vor avea ca efect simplificarea procedurilor si eficientizarea mecanismului de derulare a schemei de ajutor de stat imbnunatatind astfel relatiile cu mediul de afaceri.