Blog

HomeNewsImplementarea proiectelor POR 2.2

Implementarea proiectelor POR 2.2

1. Workshop tematic

In cadrul acestui tip de serviciu, beneficiarul dispune de o echipa multi-disciplinara (manager proiect, contabil, achizitor, jurist, inginer tehnic, etc.). Echipa intra intr-un training intensiv, denumit de OMEGA Consulting „Workshop tematic”, in care membrii echipei primesc un set de reguli si explicatii precum si template-uri pentru documentele necesare in cadrul procesului de implementare. De asemenea se poate acorda si un buget concret pentru un numar finit de ore de consultanta.

2. Servicii de consultanta cu solicitari punctuale

In cadrul acestui tip de serviciu, beneficiarul solicita punctual serviciile de care are nevoie. De regula acestea sunt urmatoarele:

Asistenta tehnica pentru procedurile de achizitie publica;

Elaborarea si actualizarea pistei de audit

Participare la si pregatire a vizitelor de monitorizare;

Intocmirea cererilor de plata;

Intorcmirea cererilor de rambursare.

3. Servicii integrale pentru companiile care doresc externalizarea completa a procesului de implementare.

Acest tip serviciu acopera intreaga paleta de activitati de asistenta tehnica in implementarea unui proiect:

Asigurarea managementului general, tehnic si financiar;

Monitorizarea respectarii clauzelor contractuale stipulate in contractul de finantare/scrisoarea de finantare,

Asistenta in relatia cu Autoritatea finantatoare;

Suport in relatia cu parteneri externi: auditor financiar, auditor IT/tehnic, contabil, etc.

Planificarea in timp a investitiei si a resurselor alocate;

Elaborarea notificarilor si actelor aditionale;

Monitorizarea respectarii regulilor de publicitate;

Planificarea financiara, verificarea eligibilitatii cheltuielior efectuate de beneficiar si parteneri;

Asistenta tehnica pentru procedurile de achizitie publica, cu respectarea reglementarilor nationale si europene;

Elaborarea rapoartelor intermediare: tehnice si financiare;

Elaborarea cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile;

Actualizarea planulurilor de achizitii, de implementare si de rambursare, dupa caz;

Monitorizarea periodica a statelor de plata aferente expertilor angrenati in proiect;

Participarea la vizitele de monitorizare ale implementarii;

De ce sa accesati serviciile noastre de consultanta pentru implementarea proiectului?

Beneficiati de o echipa experimentata in implementarea proiectelor IT finantate prin fonduri europene;

Beneficiati de o expertiza complexa si de o abordare interdisciplinara (tehnica, economica, financiara, juridica, administrativa, etc.)

Ne ocupam integral de toate coordonatele proiectului: cereri de rambursare/cereri de plata, redactare rapoarte trimestriale/finale, publicitate, corespondenta cu autoritatile, cashflow management, managementul si gestionarea activa a bugetului, consultanta pentru optimizarea si modificarea proiectului, asistenta in procesul de achizitii, redactare rapoarte durabilitate, s.a., astfel incat echipa dvs. sa se poata concentra exclusiv pe dezvoltarea tehnica.

Echipa OMEGA Consulting anticipeaza nevoile si asteptarile dumneavoastra si se angajeaza sa ofere servicii de inalta calitate in managementul proiectului, indiferent de complexitatea acestuia. Pentru mai multe detalii, contacteaza-ne aici!

La OMEGA Consulting suntem specializati in atragerea de finantari nerambursabile in domeniul IT&C, industrial, resurse umane si CDI, avand o vechime de peste 15 ani in piata de consultanta. Programele in care detinem expertiza aplicata sunt fondurile europene (POC, POR, POCU, POIM si POCA), schemele de ajutor de stat si fonduri norvegiene, cu un portofoliu al investitiilor ce depaseste 150 mil. EURO.

POST A COMMENT

six + 1 =