Blog

HomeNewsFinanțări 2021: Fonduri nerambursabile pentru industria producătoare de echipamente electrice, electronice și electrocasnice

Finanțări 2021: Fonduri nerambursabile pentru industria producătoare de echipamente electrice, electronice și electrocasnice

În acest moment nu sunt definitivate și aprobate oficial noile programe de finanțare pentru perioada de programare 2021 – 2027, însă Ministerul Finanțelor Publice continuă susținerea mediului de afaceri prin măsuri de sprijin de natura Ajutorului de stat.

Una dintre Schemele de Ajutor de stat care vor fi derulate în continuare și la nivelul anului 2021 este Schema instituită prin H.G. nr. 807/2014 care urmărește drept obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare.

În articolul promovat astăzi, ne adresăm unui sector de activitate de importanță deosebită la nivelul economiei naționale și susținut cu precădere prin intermediul Schemei H.G. nr. 807/2014, respectiv Industria producătoare de echipamente electrice, electronice și electrocasnice.  Acest sector de activitate, caracterizat printr-o competitivitate crescută, necesită investiții care să încurajeze achiziția de active de înaltă tehnologie pentru a obține produse la standarde calitative ridicate, cu costuri operaționale reduse și cu o productivitate cât mai sporită, inclusiv pentru a a asigura creșterea capacitatii productive în vederea onorării pe deplin a cererii pieței.

Schema de Ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014 susține finanțarea investițiilor cu impact major în economie, începând de la o valoare minimă de peste 1 milion Euro, și adresându-se unei tipologii vaste de beneficiari din mediul de afaceri, respectiv atât întreprinderi cu activitate din categoria IMM, întreprinderi mari, cât și întreprinderi nou-înființate. Ajutorul de stat poate fi obținut de întreprinderi prin pregătirea unui plan de afaceri însoțit de documente suport (plan de investiții, prognoza financiară etc.) și prin înaintarea unei cereri de finanțare la Ministerul Finanțelor Publice, principalul gestionar al Schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 807/2014.

Domeniile de activitate din Industria producătoare de echipamente electrice, electronice și electrocasnice eligibile prin H.G. nr. 807/2014 acoperă următoarele diviziuni relevante: CAEN 26 (Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice), CAEN 27 (Fabricarea echipamentelor electrice), CAEN 2931 (Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și motoare de autovehicule) și CAEN 3320 (Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale).

Proiectul poate propune realizarea construcției pentru o nouă unitate de producție, pentru extinderea spațiului existent de producție, închirierea spațiului, dar și dotarea cu instalații tehnice, mașini și echipamente noi. De asemenea, pot fi achiziționate active necorporale performante: programe informatice, brevete, licențe, know-how, drepturi de proprietate intelectuală.

Din perspectiva instalațiilor tehnice, a mașinilor și echipamentelor tehnologice ce pot fi achiziționate, Schema de Ajutor de stat H.G. nr. 807/2014 permite o gamă vastă de achiziții începând de la echipamente diverse precum: mașini de injecție, mașini de lipire, echipamente de răcire, echipamente de printare 3D, echipamente de frezare până la achiziția efectivă de roboți industriali în scopul automatizarii proceselor de producție ș.a., depinzând în mod deosebit de specificul investiției și al proceselor derulate în întreprinderea solicitantă.

Schema de Ajutor de stat  instituită prin H.G. nr. 807/2014 reprezintă o oportunitate de finanțare a investițiilor cu impact major în economie, putând stimula în mod pozitiv întreprinderile solicitante să se dezvolte semnificativ în cadrul pieței în care aceasta activează în prezent sau pentru noi piețe vizate. Schema permite beneficiarilor accesarea unui ajutor de stat de până la 37,5 milioane EURO, cu o rată a cofinanțării ce poate ajunge la 50% (pentru majoritatea regiunilor țării) din valoarea investiției.

Schema instituită prin H.G. nr. 807/2014 se va derula până la 31.12.2023, depunerea proiectelor putându-se realiza în mod continuu.

Mai multe informații despre această sursă de finanțare se regăsesc în materialul de prezentare, disponibil aici.