Blog

HomeNewsConsultare publica pentru modificarea Schemei de Ajutor de Stat instituita prin H.G. nr. 332/2014

Consultare publica pentru modificarea Schemei de Ajutor de Stat instituita prin H.G. nr. 332/2014

Proiectul propus de Guvernul Romaniei pentru pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regional prin crearea de locuri de munca

Guvernul Romaniei a propus spre consultare publica un proiect de modificare si completare a shcemei de ajutor de stat reglementata de 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regional prin crearea de locuri de munca, care poate fi consultat integral aici: http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-hotarare-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-332-2014-privind-instituirea-unei-scheme-de-ajutor-de-stat-pentru-sprijinirea-investitiilor-care-promoveaza-dezvoltarea-regi/.

Principalele modificari propuse sunt:

 • Prelungireaa perioadei in care se pot emite acorduri pentru finantare pana in anul 2023, corespunzator prelungirii perioadei de valabilitate a Regulamentului 651/2014;
 • Prelungirea pana in anul 2028 a perioadei in care se poate efectua plata ajutorului de stat;
 • Introducerea mentiunilor privind stabilirea intensitatii brute a ajutorului de stat in perioada 2021-2023 prin hartile regionale aprobate de Comisia Europeana pentru aceasta perioada, conform prevederilor din Comunicarea Comisiei C(2020) 4355 final;
 • Inlocuirea sintagmei ”buget anual maxim” cu sintagma ”buget mediu anual” in vederea corelarii cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014;
 • Introducerea posibilitatii demararii proiectului de investitii dupa depunerea cererii pentru finantare;
 • Modificarea numarului de noi locuri de munca create la 100 locuri de munca pentru a incuraja investitiile si investitiile cu impact in economia locala si regionala;
 • Modificarea Listei sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat in sensul eliminarii de la finantare a sectoarelor de activitate cu valoare adaugata redusa care nu contribuie la dezvoltarea regionala;
 • Eliminarea obligativitatii operatorului economic de a nu inregistra debite restante la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finantare, nu se mai solicita Cerificat de atestare fiscala la momentul depunerii cererii de acord pentru finantare. Aceasta obligatie ramane valabila la momentul platii ajutorului de stat;
 • Inlocuirea mecanismului de depunere a cererilor pentru finantare in sesiuni cu mecanismul de depunere continua si eliminarea selectiei pe baza de punctaj;
 • Introducerea posibilitatii depunerii certificatului constatator si in varianta electronica;
 • Stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finantare pentru asigurarea surselor de finantare si demonstrarea situatiei juridice a locatiei, avand in vedere ca procesul de perfectare a documentelor juridice in contectul actual poate intarzia depunerea cererii de acord pentru finantare, precum introducerea unor prevederi privind revocarea acordului pentru finantare in cazul nerespectarii acestor termene;
 • Introducerea posibilitatii emiterii de proiecte de acord pentru finantare dupa epuizarea bugetului anual alocat schemei;
 • Proiectele vor fi aprobate dupa aprobarea sau suplimentarea bugetului anual alocat schemei;
 • Flexibilizarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca intreprinderile in activitate;
 • Eliminarea unor indicatori calitativi in vederea relaxarii conditiilor de accesare a finantarii nerambursabile;
 • Posibilitatea modificarii locatiei/locatiilor precum si a locurilor de munca aferente acestora in regiuni cu o intensitate a ajutorului de stat diferita de cea aprobata, anterior depunerii primei cereri de plata a ajutorului de stat;
 • Introducerea conditiei potrivit careia contributia intreprinderii la cresterea economica si dezvoltarea regionala trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea ajutorului de stat solicitat;
 • Flexibilizarea procedurii de plata a ajutorului de stat, prin eliminarea conditiilor referitoare la crearea a minimum 10 locuri de munca la depunerea primei cereri de plata, precum si la numarul maxim de cereri care se pot depune intr-un an calendaristic;
 • Eliminarea formularelor si introducerea acestora in Ghidul solicitantului sau in Ghidul de plata;
 • Introducerea unui termen de 30 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, pentru transmiterea completarilor, in vederea reducerii termenului de solutionare a cererilor de plata a ajutorului de stat;
 • Asigurarea egalitatii de tratament pentru toate intreprinderile in sensul generalizarii obligatiei de a mentine locurile de munca create pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data ocuparii fiecarui loc de munca, conform Regulamentului nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014;
 • Reglementarea situatiei in care este necesara restituirea de catre intreprinderi a sumelor incasate necuvenit.

Apreciem modificarile aduse de Guvern si consideram ca acestea au ca obiectiv simplificarea procedurilor si eficientizarea mecanismului de derulare a schemei de ajutor de stat. Nu in ultimul rand, consideram ca noile masuri ar putea creste substantial interesul companiilor pentru accesarea acestei scheme.