Blog

HomeAntreprenoriatAntreprenorii pot beneficia de finanțare de până la 200.000 € prin POR pentru IMM-uri inovative (Proof of Concept)

Antreprenorii pot beneficia de finanțare de până la 200.000 € prin POR pentru IMM-uri inovative (Proof of Concept)

In data de 15 Iunie 2021, in cadrul proiectului „Atragerea de candidati (viitori studenti) la invatamantul tertiar universitar ingineresc si pregatirea lor pentru cerintele pietei muncii actuale”,, Proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educaţie şi competenţe”, Cod SMIS proiect: POCU/379/6/21/124651,   OMEGA TRUST SRL, in calitate de Partener (Partener 6) a continuat seria articolelor dedicate temei antreprenoriatului.

Articolul poate fi accesat aici sau mai jos.

In aceasta perioada se dezbate lansarea unei finantari de până la 200.000 € prin POR (Programul Operational Regional) pentru IMM-uri inovative in cadrul apelului intitulat „Proof of Concept”.

La începutul anului trecut (în cursul lunii martie 2020), Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru  Prioritatea de investiție 1.2 – Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România – Proof of Concept.

Pentru operaționalizarea schemei a fost, de asemenea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1060 Ordinul 4003/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul POR 2014-2020.

În ciuda acestor pași premergători, apelul nu a fost încă lansat, cel mai probabil urmând a se deschide în perioada următoare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației estimând ca termen posibil de lansare a apelului trimestrul 2/2021.

În cadrul acestui apel vor fi sprijinite investițiile realizare de societăți comerciale încadrate în categoria IMM-urilor, din toate regiunile de dezvoltare, atât din mediul urban cât si din mediul rural.

Scopul principal urmărit de program îl constituie demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și introdus pe piață.

Conceptele inovative care vor fi dezvoltate trebuie să se adreseze următoarelor domenii de specializare inteligentă:

  1. Bioeconomie
  2. Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate
  3. Energie, mediu şi schimbări climatice
  4. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
  5. Sănătate
  6. Alte domenii identificate la nivel regional

Procesul de dezvoltare a modelului conceptual inovativ va fi susținut prin acordarea unui ajutor de minimis de tip grant, a carui valoare trebuie sa fie de minim 25.000 € si maxim 200.000 €. Fiind un ajutor de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate se va stabili in funcție de ajutoarele de acest tip primite de către IMM-ul aplicant in ultimii trei ani financiari/ fiscali consecutivi, in limitele minime si maxime menționate anterior.

Valoarea nerambursabilă trebuie să fie în limita a 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor pentru dezvoltarea modelelor conceptuale.

Din perspectiva tipologiei proiectelor care pot fi dezvoltate în cadrul acestui apel, în varianta consultativă a ghidului se precizează faptul ca acestea trebuie să se încadreze într-una din situațiile următoare:

  1.  se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie validată în laborator (TRL 4) (se parcurge o etapă de dezvoltare)
  2. se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scară redusă sau mărită validată ca un ansamblu unitar cu reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare (TRL 5) (se parcurg două etape de dezvoltare).
  1.  se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie validată în laborator (TRL 4) (se parcurge o etapă de dezvoltare)
  2. se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scară redusă sau mărită validată ca un ansamblu unitar cu reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare (TRL 5) (se parcurg două etape de dezvoltare).

O prezentare sintetica a acestui apel poate fi consultata aici.

Mai multe informatii privind programele de finantare nerambursabila pot fi accesate aici.