Blog

HomeNews7.5 milioane de euro pentru clustere de inovare

7.5 milioane de euro pentru clustere de inovare

Oportunitate de finantare pentru clustere de inovare prin intermediul Programului Operational Competitivitate

Data estimata pentru lansarea celui de-al doilea apel dedicat acestui tip de proiecte este finalul lunii ianuarie a acestui an, primul fiind lansat in anul 2016 cu mari succese.

Prezentul tip de proiect se adreseaza clusterelor de inovare, fiind finantate investitii pentru cercetare -dezvoltare, activitati de inovare si activitati de exploatare in clustere inovative.

Beneficiarii eligibili in cadrul acestui program sunt clusterele de inovare. Clusterul va contine cel putin 10 parti indepentente organizate ca societati comerciale si cel putin o parte independenta de tip institutie de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD).

Sunt finantate proiecte ce se concentreaza pe urmatoarele domenii tematice prioritare de specializare inteligenta:

• Bioeconomia;
• Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate;
• Energie, mediu si schimbari climatice;
• Eco-nano-tehnologii si materiale avansate;
• Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

In cadrul prezentului apel sunt elgibile urmatoarele tipuri de activitati:

A. Investitii in facilitati CD comune ale clusterului:

• achizitionarea de teren;
• constructie/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinatie cladiri destinate unor institute/centre/laboratoare de CD;
• achizitionarea de active fixe corporale pentru CD: cladiri si/sau spatii, instalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc;
• achizitionarea de active fixe necorporale pentru CD.

B. Activitati de inovare in cluster:

• obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si a altor active necorporale care apartin clusterului;
• detasarea de personal cu inalta calificare in organizatia clusterului de la o organizatie de cercetare sau de la o intreprindere mare;
• achizitionarea de servicii de consultanta in domeniul inovarii;
• achizitionare de servicii de sprijinire a inovarii.

C. Activitati de exploatare a clusterului:

• animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informatii si furnizarea sau directionarea serviciilor specializate si personalizate de sprijin pentru intreprinderi;
• promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi intreprinderi sau organizatii si pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate, in conformitate cu regulile Schemei de ajutor de stat si Regulamentului 651/2014;
• gestionarea instalatiilor apartinand clusterului de inovare;
• organizarea de programe de formare, de ateliere si de conferinte pentru a sprijini schimbul de cunostinte si stabilirea de contacte, precum si cooperarea transnationala.

D. Lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul).

Urmatoarele categorii de activitati NU sunt eligibile pentru finantare in cadrul acestei actiuni, dar sunt obligatorii pentru implementarea proiectului (si urmeaza a fi finantate din fondurile solicitantului fara a se lua in consideratie la calculul asistentei publice nerambursabile):

• activitati de informare si publicitate pentru proiect;
• auditul final al proiectului;
• managementul proiectului.

Finantarea publica din fonduri nerambursabile pentru proiect nu va depasi urmatoarele limite ca procent din cheltuielile eligibile:

Tipul activitatii

Regiunea

Intensitatea maxima a asistentei financiare nerambursabile

Investitii in clustere de inovare

Nord-Vest, Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

65%

Activitati de inovare (numai pentru IMM) – activitati de tip B

Nord-Vest, Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50%

Activitati de exploatare in clustere de inovare

Nord-Vest, Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50%

Bugetul alocat (doar pentru regiunile mai putin dezvoltate) este de 31.702.352 euro.

Valoarea minima si maxima a proiectului

• Minim 2.375.750 lei (echivalentul a 500.000 Euro)
• Maxim 35.636.250 lei (echivalentul a 7.500.000 euro).

Tipul apelului de proiecte este unul competitive. Cererile de finantare se depun prin intermediul aplicatiei electronice MySmis, iar perioada de depunere este de 90 de zile dupa lansarea apelului in MySmis.

OMEGA Consulting, ca parte a companiei de consultanta OMEGA Trust, este specializata in atragerea de finantari nerambursabile in CDI, domeniul industrial, IT&C si resurse umane, avand o vechime de peste 15 ani in piata de consultanta. Programele in care detinem expertiza aplicata sunt: fonduri norvegiene, scheme de ajutor de stat, fonduri europene (POC, POR, POCU, POIM si POCA), cu un portofoliu al investitiilor ce depaseste 100 mil. EURO.

POST A COMMENT

five + five =