Blog

HomeNews100.000 EUR pentru digitalizarea IMM-urilor in 2020

100.000 EUR pentru digitalizarea IMM-urilor in 2020

Guvernul Romaniei a aprobat Programul National de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii.

IMM-urile din toate domeniile de activitate, altele decat TIC, vor putea obtine sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizare in valoare de minim 30.000 de euro/proiect si maxim 100.000 de euro/proiect. Vor fi finantate investitiile realizate in scopul dezvoltarii și/sau achizitionarii de produse TIC.

Valoarea totala a bugetului pentru Programul National de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici și mijlocii este de 150 milioane euro.

Activitatile eligibile in cadrul acestui apel vor fi:

 • Activitati aferente achizitionarii de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune), justificate din punct de vedere al implementarii proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legatura cu functionarea produselor/aplicatiilor informatice implementate prin proiect; automatizarea echipamentelor industriale și a fluxurilor tehnologice,
 • Activitati aferente realizarii retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului;
 • Activitati aferente achizitionarii licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum şi pachetelor software tip office;
 • Activitati aferente achizitionarii unui website de prezentare a companiei
 • Activitati aferente achizitionarii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul national de domenii “.ro”;
 • Activitati aferente achizitionarii solutiei de semnatura electronica;
 • Activitati aferente achizitionarii de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;
 • Activitati aferente achizitionarii solutiilor IT pentru comertul electronic;
 • Activitati aferente achizitionarii de servicii de consultanta pentru:
 • elaborarea documentatiilor necesare pregatirii proiectului propus spre finantare
 • managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii proiectului și servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor (elaborarea documentatiei de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie)
 • Activitati aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achizitionate și cel care va asigura mentenanta;
 • Activitati de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara (conform reglementarilor nationale) și tehnica (din perspectiva corespondentei rezultatului proiectului cu Cererea de finantare și obiectivele POC).

Proiectele vor putea fi implementate pana la  data de 31 decembrie 2023.

Click aici pentru prezentarea tabelara a Programului National de digitalizare a IMM-urilor.

La OMEGA Consulting (ca parte a OMEGA Trust SRL) suntem specializati in atragerea de finantari nerambursabile in domeniile IT&C, tehnologie si cercetare-dezvoltare-inovare, avand un portofoliu amplu de proiecte, o experienta consistenta in cadtul proiectelor derulate de OIPSI-MCSI precum si un numar mare de parteneri tehnici ce ne pot ajuta sa identificam cele mai bune solutii tehnice si de finantare.