Blog

HomeUncategorized @ro3,5 mil. EUR fonduri UE pentru IMM-urile din IT&C care vor sa dezvolte noi solutii software

3,5 mil. EUR fonduri UE pentru IMM-urile din IT&C care vor sa dezvolte noi solutii software

Microintreprinderile si firmele mici si mijlicii (IMM) din domeniul tehnologiei informatiei (IT&C) vor putea obtine noi fonduri europene, printr-o linie de finantare in valoare totala de peste 29 de milioane de euro pentru care s-a anuntat perioada de depunere online a proiectelor.

Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale au anuntat marti lansarea apelului de proiecte aferent Actiunii 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Inregistrarea propunerilor de proiecte se realizeaza on-line, pe aplicatia MySMIS2014, in mod continuu, in perioada 17 decembrie 2018, ora 09:00 – 14 februarie 2019, ora 17:00.

Bugetul total disponibil in linia de finantare este de 29.062.500  euro, din care 25.000.000 euro asigurati prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, parte a Politicii de coeziune a UE, iar restul de la bugetul de stat. Banii sunt disponibili in toata tara, inclusiv in Bucuresti si judetul Ilfov.

Alocarea pentru regiuni mai puțin dezvoltate  este de 18.750.000 euro FEDR, echivalentul a 87.564.375 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei.

Alocarea pentru regiuni mai dezvoltate  este de 6.250.000 euro FEDR, echivalentul a 29.188.125 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei.

Din acest buget, firmele solicitante vor putea obtine pentru un proiect sume eligibile intre 500.000 de euro si 3,5 milioane de euro.  Durata maxima de implementare a proiectului este de cel mult 36 de luni de la data semnarii contractului de finantare.

Pentru fiecare proiect, se acorda fonduri combinate, in schema de ajutor de stat si schema de ajutor de minimis.

Per total, intr-un proiect, intensitatea ajutorului de stat variaza in functie de natura investitiilor, de dimensiunea firmei solicitante si de regiunea de dezvoltare in care se face investitia. De exemplu, o microintreprindere sau o firma mica poate sa ia un ajutor de stat in procent de 80% din cheltuielile eligibile pentru proiecte de cercetare si dezvoltare, daca partea din proiect care beneficiaza de ajutor se incadreaza in cercetare industriala sau dezvoltare experimentala.

Daca firma micro sau mica ia ajutoare regionale pentru investitii (achizitii de echipamente, licente, etc.), acestea pot acoperi maximum 70% din valoarea eligibila a proiectului, dar numai daca investitia are loc in alte regiuni decat Bucuresti-Ilfov si Vest. In schimb, aceste ajutorare scad ca intensitate la 20% pentru firmele mijlocii din Bucuresti.

Cheltuielile salariale pentru activitatile de cercetare pot acoperi cheltuielile salariale brute pana la limita de 80%, aceasta intensitate putand sa varieze in functie de dimensiunea companiei (micro, mica sau mijlocie) precum si in functie de tipul de cercetare (industriala sau dezvoltare experiementala) ori rezultatul proiectului (diseminat la scara larga catre publicul larg, produs open-source, diseminare prin baze de date cu acces liber, etc.).

Pe de alta parte, ajutoarele de minimis acopera pana la 100% din cheltuiala eligibila aferenta, insa acest tip de ajutor este plafonat la 200.000 de euro si la 20% din valoarea totala a proiectului.

Solicitanti eligibili:

 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC

sau

 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

sau

 • Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Solicitantul a carui cerere de finantare este selectata pentru finantare, dobandeste calitatea de beneficiar.

Ghidul utilizeaza conceptul de “proiecte strategice” (si le puncteaza superior), definindu-le ca acele proiecte pentru care sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:

 1. Sunt implementate in parteneriate care incorporeaza IMM-uri care provin din clustere TIC diferite sau din acelasi cluster
 2. Se implementeaza in mai multe regiuni de dezvoltare a Romaniei.

Sprijinul se acorda pentru solicitantii care desfasoara activitati autorizate in oricare din urmatoarele domenii, la data depunerii Cererii de finantare:

Cod CAEN obligatoriu

principal/secundar

Denumire activitate
C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
C2612 Fabricarea altor componente electronice
C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
J6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
J6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
J6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
J6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
M7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
M7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Activitati eligibile

 1. Activitati aferente achizitionarii de hardware TIC si a altor dispozitive aferente.
 2. Activitati aferente amenajari centrului de date in care se vor instala echipamentele TIC achizitionate prin proiect
 3. Activitati aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica.
 4. Activitati aferente cercetarii industriale sau dezvoltarii experimentale
 5. Activitati aferente detasarii de personal cu inalta calificare.
 6. Activitati aferente serviciilor de consultanta in domeniul inovarii si prentru serviciile de sprijinire a inovarii
 7. Activitati aferente inovarii de proces si organizationala, inclusiv activitati de cercetare contractuala
 8. Activitati aferente cercetarii de piata
 9. Activitati necesare informarii si publicitatii proiectului
 10. Activitati aferente achizitionarii de servicii de consultanta
 11. Activitati aferente instruirii personalului care va ultiliza produsele implementate/achizitionate si cel care va asigura mentenanta
 12. Activitati de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara si tehnica
 13. Activitati specifice managementului de proiect
 14. Activitati aferente accesului la baze de date si la biblioteci de specialitate

Indicatori

Indicatori de realizare:

 • Numar de produse/ servicii / aplicatii TIC inovative realizate

Indicatori de rezultat:

 • Numar de beneficiari indirecti ai aplicatiei / produsului / serviciului inovativ – realizate prin proiect
 • Venituri directe si indirecte ca urmare a dezvoltarii produselor / serviciilor / aplicatiilor.

Solicitantul poate introduce si alti indicatori suplimentari, usor masurabili, care sa contribuie la monitorizarea proiectului si care justifica valoarea adaugata a acestuia. Indicatorii suplimentari furnizati de solicitant se vor detalia.

Alocarea stabilita pentru apelul de proiecte

Alocarea totala pentru acest apel este de 29.062.500 euro (FEDR+BS),  echivalentul a 135.724.781 lei,  din care 25.000.000 euro FEDR, echivalentul a 116.752.500 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei, din care:

 • Alocarea pentru regiuni mai putin dezvoltate este de 18.750.000 euro FEDR, echivalentul a 87.564.375 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei
 • Alocarea pentru regiuni mai dezvoltate este de 6.250.000 euro FEDR, echivalentul a 29.188.125 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei.

Valoare maxima a proiectului

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate pe proiect in cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de stat) este de 3.500.000 euro, echivalentul a 16.345.350 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei), la care se adauga cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Valoarea minima a finantarii nerambursabile acordate pe proiect in cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de stat) este de 500.000 euro, echivalentul a 2.335.050 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701lei), la care se adauga cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Valoarea maxima eligibila a ajutorului de minimis care poate fi acordata unui beneficiar trebuie sa respecte urmatoarele conditii simultan:

1. nu poate depasi 20% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului

 1. nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 de euro (100.000 euro, in cazul solicitantilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transporturilor) pe ultimii 3 ani fiscali (care se refera la anul in curs si 2 ani anteriori).

Rata de cofinantare

Ajutorul se acorda beneficiarului sub forma de finantare nerambursabila.

Intensitatea maxima care se acorda in cadrul Schemei de ajutor de stat si in cadrul Schemei de minimis, in functie de dimensiunea intreprinderii solicitante, este:

Nr. crt. Cheltuieli eligibile in functie de tipul de ajutor de stat prevazut in Regulamentul CE nr. 651/2014 Intensitatea maxima a ajutorului

% din cheltuieli eligibile

1.          

Ajutoarele regionale pentru investitii

 

 

Regiunea de implementare a proiectului Tip IMM Perioada de acordare a ajutorului 01/01/2018 – 31/12/2020
Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Est, Nord Vest, Sud Vest Oltenia Micro si Mici 70
Mijlocii 60
Regiunea Vest si Jud. Ilfov Micro si Mici 55
Mijlocii 45
Bucuresti Micro si Mici 30
Mijlocii 20
2. Ajutoarele pentru proiecte de cercetare si dezvoltare – daca partea din proiect care beneficiaza de ajutor se incadreaza in cercetare industriala sau dezvoltare experimentala

 

Microintreprinderi si intreprinderi mici Intreprinderi mijlocii
Dezvoltare experimentala
45% 35%
60% * 50% *
Cercetare industriala
70% 60%
80% * 75% *
3. Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor 50%**
4. Ajutoarele pentru inovarea de proces si organizationala 50%
5. Ajutor de minimis 100%, maxim 200.000 euro in conditiile schemei de ajutor de minimis si nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect

Ajutor de stat/de minimis

Pentru proiectele implementate, investitiile se supun regulilor privind ajutorul de stat prevazute in:

 • Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii inovative aprobata prin Ordin comun al ministrului fondurilor europene si al ministrului comunicatiilor si societatii informationale 952/20.09.2018 MFE/781/24.09.2018 MCSI;
 • Schema de ajutor de minimis pentru cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica aprobata prin Ordin comun al ministrului fondurilor europene si al ministrului comunicatiilor si societatii informationale nr.951/20.09.2018 MFE/780/24.09.2018.

Proiectul propus poate beneficia de sprijin in cadrul schemei de ajutor de stat si, in completare, de sprijin in cadrul schemei de minimis.

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicații TIC inovative prin:

 • Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale;
 • Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală;
 • Investiții în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
 • Investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale.

 

Durata de implementare a proiectelor

Durata maxima de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor si depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni.

Programul POC 2.2.1 reprezinta o mare oportunitate companiile din sectorul IT&C, in cadrul acestui program se pot dezvolta produse software, aplicatii si solutii IT care sa aiba un impact asupra industriei TIC atat pe plan national cat si international.

Prezentare detaliata

Prezentare detalita

O prezentare detaliata a programului de finantare poate fi accesta la acest link.

La OMEGA Consulting (parte a OMEGA Trust SRL) suntem specializati in atragerea de finantari nerambursabile in domeniile IT&C, tehnologie, cercetare-dezvoltare si industrie cu un portofoliu amplu de proiecte si experienta aplicata in domeniu. Avem experienta aplicata atat in scrierea cat si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila pentru industria IT&C, OMEGA Trust SRL fiind unul din beneficiarii apelului 1 POC 221. Cu un mix de cunostinte (economice, juridice, financiare, IT, manageriale) si o cunoastere buna a proiectelor atat in etapa de scriere POC 221 cat si in etapa de implementare, va putem ajuta sa dezvoltati aplicatii de succes in cadrul acestui apel.

Daca sunteti interesat sa aflati mai multe despre aceaste oportunitati de finantare, pe puteti contacta la office@omega-consulting.ro

Pentru stiri si alerte privind finantari nerambursabile in timp real urmati-ne pe LinkedIn si Facebook[:]

POST A COMMENT

3 × two =